Διαδρομή πλοήγησης

Μια διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη - 06/04/2011

Αγόρι ντυμένο αστροναύτης © ΕΕ

Η προτεινόμενη στρατηγική θα συμβάλει στον μεγαλύτερο συντονισμό των επενδύσεων, στην τόνωση της ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η ΕΕ διαθέτει ήδη - για στρατηγικούς και οικονομικούς λόγους - τα δικά της προγράμματα διαστημικής πλοήγησης και γαιοσκόπησης - τα προγράμματα EGNOS, Galileo και GMES (Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας).

Η Επιτροπή επιθυμεί να αναπτύξει περαιτέρω τα προγράμματα αυτά με τη χάραξη κοινής στρατηγικής για το διάστημα DeutschEnglishfrançais . Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία και την πρωτοκαθεδρία της ΕΕ παγκοσμίως στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας. Για να επιτύχει τους στόχους αυτούς, η ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσει να έχει ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα.

Το EGNOS, το πρώτο πρόγραμμα της ΕΕ για τη δορυφορική πλοήγηση, βρίσκεται ήδη σε λειτουργία σε όλη την Ευρώπη, παρέχοντας μεταξύ άλλων μια υπηρεσία που καθιστά ασφαλέστερα τα αεροπορικά ταξίδια. Με το Galileo η Ευρώπη θα έχει τη δική της υπηρεσία παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης, η οποία θα είναι τελείως ανεξάρτητη από το σύστημα GPS των ΗΠΑ. Το GMES - το σύστημα γαιοσκόπησης της ΕΕ - θα είναι έτοιμο το 2014.

Στρατηγικός σχεδιασμός

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προτείνονται τα εξής:

  • ολοκλήρωση του προγράμματος Galileo, υλοποίηση του προγράμματος GMES και ανάπτυξη δέσμης νέων υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και το ευρύ κοινό
  • βελτίωση του προγράμματος GMES για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής με μεγαλύτερη ακρίβεια
  • βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να παρακολουθεί τις θάλασσες και τα σύνορά της και να αντιδρά αποτελεσματικά σε περιπτώσεις κρίσεων - στην ΕΕ και σε άλλα μέρη του κόσμου
  • δημιουργία ενός συστήματος που θα προστατεύει τους δορυφόρους επικοινωνίας και άλλες ζωτικές διαστημικές υποδομές από τα διαστημικά σκουπίδια, τους αστεροειδείς και την ηλιακή ακτινοβολία
  • συμμετοχή της ΕΕ στην εξερεύνηση του διαστήματος και εξασφάλιση, σε όλες τις χώρες της ΕΕ, πρόσβασης στο διάστημα και στον διεθνή διαστημικό σταθμό
  • χάραξη βιομηχανικής πολιτικής για το διάστημα μαζί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και τις χώρες της ΕΕ
  • αύξηση των επενδύσεων για τη διαστημική έρευνα και συναφείς καινοτόμες τεχνολογίες
  • αξιοποίηση των επιτευγμάτων της διαστημικής τεχνολογίας για τις μεταφορές, το περιβάλλον, την ασφάλεια, την άμυνα, τη διαχείριση κρίσεων, την ανθρωπιστική βοήθεια και τις τεχνολογίες πληροφορικής
  • διενέργεια διαλόγου για διαστημικά θέματα με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, δύο από τους σημαντικότερους εταίρους της ΕΕ, και έναρξη συνομιλιών με άλλα κράτη που εκπονούν διαστημικά προγράμματα, όπως η Κίνα, για την ανάπτυξη συνεργειών - το διάστημα θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως προς όφελος της Αφρικής

Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση

Η διαστημική βιομηχανία συμβάλλει άμεσα στη στρατηγική της ΕΕ Ευρώπη 2020 για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Η δημιουργία καλύτερων συστημάτων τηλεπικοινωνιών, πλοήγησης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης οδηγεί τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη νέων, καινοτόμων υπηρεσιών. Έτσι, δημιουργούνται θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, εξασφαλίζονται περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και αναπτύσσονται τεχνολογίες σε άλλους τομείς εκτός του διαστημικού.

Η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία έχει σήμερα ετήσιο κύκλο εργασιών 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και απασχολεί 31.000 άτομα. Οι έντεκα σημαντικοί ευρωπαϊκοί φορείς εκμετάλλευσης δορυφόρων έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών 6 δισεκατομμυρίων ευρώ και απασχολούν 6.000 άτομα.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα εξετάσει συγκεκριμένες προτάσεις εντός του 2011, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων για την προτεινόμενη στρατηγική.

Περισσότερες πληροφορίες για τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι