Sti

En rumstrategi for Europa - 06/04/2011

Foreslået europæisk rumstrategi vil føre til bedre koordineret investering og fremme vækst og beskæftigelse.

EU har allerede sine egne programmer for rumnavigation og jordobservation - EGNOS, Galileo og GMES (global miljø- og sikkerhedsovervågning) - af strategiske og økonomiske årsager.

Kommissionen ønsker at bygge videre på disse programmer med en fælles rumstrategi DeutschEnglishfrançais - der skal sikre EU's uafhængighed og globale førerposition inden for rumteknologi. For at nå dise mål er det nødvendigt, at EU fortsat har uafhængig adgang til rummet.

EGNOS, EU's første skridt inden for satelitnavigation, er nu i drift over Europa og er blandt andet med til at gøre luftfart mere sikker. Galileo skal sikre Europas egen globale satelitnavigationstjeneste, der adskiller sig fra USA's GPS-system. EU's jordobservationssystem, GMES, skal være færdigt i 2014.

Strategisk planlægning

Den nye strategi skal:

  • færdiggøre Galileo, gennemføre GMES og udvikle en række nye tjenester for virksomheder, lande og offentligheden
  • forbedre GMES, så det kan overvåge klimaforandringer mere nøjagtigt
  • øge EU's evne til at overvåge sine have og grænser og til at reagere effektivt på kriser - i EU og andre steder
  • oprette et system, der kan beskytte kommunikationssatellitter og andre kritiske ruminfrastrukturer mod rumaffald, asteroider og solstråling
  • involvere EU i rumforskning og give alle EU-lande adgang til og deltagelse i den internationale rumstation
  • udvikle en rumindustripolitik sammen med Den Europæiske Rumorganisation og EU-landene
  • investere mere i rumforskning og beslægtede innovative teknologier
  • udnytte fremskridtet i rumforskningen til fordel for transport, miljø, sikkerhed og forsvar, krisestyring, humanitær bistand samt informationsteknologier
  • forsætte dialogen med de vigtige partnere USA og Rusland og indlede drøftelser med andre rumfartsnationer såsom Kina for at skabe mere synergi - rummet skal blive en integreret del af EU's eksterne politik, særligt til fordel for Afrika

Økonomisk vækst og beskæftigelse

Rumindustrien bidrager direkte til EU's Europa 2020-strategi for vækst og beskæftigelse. Bedre telekommunikation, navigation og miljøovervågningssystemer hjælper virksomheder med at udvikle nye, innovative tjenester - og skabe højt kvalificerede job, flere forretningsmuligheder og spin off-teknologier.

De europæiske rumfartsvirksomheder har i dag en årlig omsætning på 5,4 milliarder euro, og de beskæftiger 31 000 medarbejdere. Europas 11 største satelitoperatører beskæftiger 6 000 personer og har en omsætning på 6 milliarder euro om året.

Næste skridt

Kommissionen vil overveje konkrete forslag senere i 2011, når den foreslåede strategi er blevet drøftet.

Mere om EU's rumprogrammer

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links