Cesta

Kosmická strategie pro Evropu - 06/04/2011

Návrh kosmické strategie EU počítá s větší koordinací investic. Přispět by rovněž měl k rychlejšímu hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst.

Ze strategických i ekonomických důvodů již Evropská unie disponuje svými vlastními programy pro kosmickou navigaci a monitorování Země - EGNOS, Galileo a GMES (Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti).

Komise chce na tyto programy navázat a vytvořit společnou kosmickou strategii DeutschEnglishfrançais . Jde jí o to, aby byla EU v této oblasti nezávislá a aby získala v odvětví kosmických technologií vůdčí pozici. K tomu je však nutné, aby měla Evropská unie i nadále nezávislý přístup do vesmíru.

Systém EGNOS je první etapou satelitní navigace EU. Funguje už v celé Evropě a jeho součástí je mimo jiné aplikace zvyšující bezpečnost leteckého provozu. Díky systému Galileo dostane Evropa svou vlastní globální aplikaci satelitní navigace, která nebude závislá na americkém systému GPS. Další aplikace, systém GMES pro monitorování Země, bude k dispozici v roce 2014.

Plán strategie

Nová strategie navrhuje:

  • dokončení projektu Galileo, realizaci projektu GMES a vývoj řady nových služeb pro podniky, veřejný sektor a nejširší veřejnost
  • zdokonalení systému GMES tak, aby dodával přesnější informace o probíhající změně klimatu
  • rozšíření kapacit EU pro monitoring mořských oblastí a hranic EU a efektivní reakci na krizové situace (ať už na území EU nebo jinde)
  • vytvoření systému na ochranu komunikačních satelitů a další životně důležité infrastruktury před vesmírným odpadem, srážkami s asteroidy a před slunečním zářením
  • zapojení EU do průzkumu vesmíru tak, aby všechny členské státy měly přístup do kosmického prostoru a mohly se účastnit práce na mezinárodní vesmírné stanici
  • vytvoření politiky pro oblast využívání kosmu (v rámci spolupráce s Evropskou vesmírnou agenturou a členskými zeměmi EU)
  • větší objem investic do výzkumu vesmíru a souvisejících inovativních technologií
  • využití pokroku kosmických technologií v zájmu dopravy, životního prostředí, bezpečnosti a obrany, krizového managementu, humanitární pomoci a informačních technologií
  • pokračování v dialogu s klíčovým partnery v dané oblasti (Spojenými státy a Ruskem) a zahájení diskuse s dalšími zeměmi, které mají kosmickým program, jako je Čína, aby bylo možné více využít synergie činností; využívání vesmíru by se mělo stát nedílnou součástí vnější politiky EU a být tak přínosné i pro Afriku

Hospodářský růst a zaměstnanost

Kosmický průmysl přímo příspívá ke splnění cílů strategie Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost. Vyspělejší telekomunikační a navigační systémy a lepší systémy monitorování životního prostředí napomáhají tomu, aby podniky začaly poskytovat nové, inovativní služby. Tímto způsobem vznikají nové příležitosti pro vysoce kvalifikované pracovníky, nové možnosti v podnikání a výsledky kosmického výzkumu nacházejí využití i v dalších odvětvích.

Evropští výrobci v kosmickém odvětví mají v současné době roční obrat 5,4 miliardy eur a zaměstnávají 31 000 pracovníků. 11 nejvýznamnějších evropských satelitních operátorů zaměstnává 6 000 lidí a za rok dosahuje obratu 6 miliard eur.

Další postup

Komise po projednání navrhované strategie ještě letos posoudí konkrétní návrhy, které z ní vyplývají.

Další informace o kosmických programech EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy