Sökväg

Lättare låna för småföretag - 25/03/2011

Krukmakare i arbete © EU

Vill du starta eget eller utveckla ditt småföretag men har svårt att få banklån? Genom EU:s program för mikrofinansiering kan du få låna upp till 25 000 euro.

Nya företag behöver pengar för att starta och driva verksamheten. Men de blivande företagarna kan ha svårt att få banklån på grund av att de saknar tillgångar, är arbetslösa eller har dålig kreditvärdighet.

EU:s mikrokreditinstrument Progress gör det lättare för småföretagare att få den finansiering de behöver för att komma igång eller växa. Så gott som alla europeiska nyföretag är mikro- eller småföretag och en tredjedel av dem drivs av folk som annars skulle ha varit arbetslösa.

EU förmedlar inga lån direkt. I stället hjälper man mikrolångivare att låna ut högst 25 000 euro till nyföretag eller företag med högst 10 anställda.

Du som är egen- eller småföretagare kan vända dig till en mikrolångivare som deltar i programmet i ditt hemland.

Hittills har låneförmedlare i Belgien, Bulgarien och Nederländerna undertecknat avtal med Europeiska investeringsfonden, som sköter programmet för kommissionens och Europeiska investeringsbankens räkning.

Den nederländska låneförmedlaren Qredits är en ideell stiftelse som inriktar sig mer på företagets potential än företagarens bakgrund eller tidigare svårigheter. Kravet för att få lån är att ha en bärkraftig affärsplan.

I Belgien hjälper microStart företagare i Brysselområdet, medan målgruppen för Mikrofond i Bulgarien är företagare på landsbygden, däribland romer.

Avtal med mikrolångivare i andra EU-länder är på gång.

Programmet för mikrofinansiering ligger i linje med Europa 2020-strategin för tillväxt och nya jobb. Målet för 2020 är att sysselsättningsgraden ska ligga på 75 % och att antalet fattiga ska ha minskat med minst 20 miljoner.

Läs mer om EU:s mikrofinansieringsprogram

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar