Navigačný riadok

Pôžičky pre európskych malých, stredných a začínajúcich podnikateľov - 25/03/2011

Hrnčiar dokončuje na hrnčiarskom kruhu obrovský črepník © EU

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress uľahčuje drobným a začínajúcim podnikateľom prístup k úverom na rozvoj.

Nové firmy potrebujú kapitál na rozbeh podnikania a jeho ďalší rozvoj. Začínajúci podnikatelia však môžu mať so získavaním pôžičiek od bánk problém. Buď kvôli nedostatku kolaterálu, pretože nemajú príjem zo stáleho zamestnania alebo majú nedostatočnú úverovú históriu.

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress uľahčuje malým podnikateľom získanie kapitálu, ktorý potrebujú na rozbeh alebo rozšírenie činnosti. Približne 99 % začínajúcich podnikateľov v Európe sa radí medzi mikro alebo malé firmy a tretinu z nich zakladajú ľudia, ktorí by inak ostali nezamestnaní.

V rámci dotknutého programu EÚ sa neposkytujú financie priamo podnikateľom. Jeho prostredníctvom sa podporujú finančné inštitúcie, aby poskytovali mikropôžičky v sume do 25 000 EUR začínajúcim alebo etablovaným podnikom s menej ako 10 zamestnancami.

Na získanie pôžičky sa živnostníci či majitelia drobných podnikov musia obrátiť na finančné ústavy alebo sprostredkovateľov zo svojho členského štátu zapojených do programu.

Doteraz sa do programu zapojili subjekty z Holandska, Belgicka a Bulharska, ktoré s Európskym investičným fondom podpísali príslušné dohody. EIF riadi program v mene Európskej investičnej banky.

Qredits, holandský sprostredkovateľ zriadený ako nezisková nadácia. Zameriava sa skôr na potenciál podniku ako na jeho doterajšie výsledky alebo problémy. Žiadatelia sa môžu uchádzať o pôžičku, ak majú životaschopný podnikateľský plán.

Novozaložený belgický subjekt microStart pomáha živnostníkom v oblasti Bruselu a bulharský subjekt Mikrofond sa zameriava na ľudí z vidieckych oblastí, Rómov nevynímajúc.

Dohody s poskytovateľmi mikropôžičiek z iných členských štátov EÚ sú v štádiu prípravy.

Nástroj mikrofinancovania Progress je v súlade so stratégiou Európa 2020, ktorej cieľom je do roku 2020 zvýšiť mieru zamestnanosti na úroveň 75 % a pozdvihnúť 20 miliónov Európanov nad hranicu chudoby.

Viac o mikrofinančných programoch EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy