Ścieżka nawigacji

Pożyczki na działalność dla małych firm w Europie - 25/03/2011

Garncarz formujący brzeg garnka © UE

Europejski instrument mikrofinansowy Progress ułatwia dostęp do kredytów na rozwijanie małych firm i zakładanie nowych

Nowe przedsiębiorstwa potrzebują pieniędzy na rozpoczęcie działalności. Osoby chcące założyć własną małą firmę miewają jednak problemy z uzyskaniem pożyczki bankowej: nie mają środków własnych, są bezrobotni badź też ich historia kredytowa jest niewystarczająca.

Europejski instrument mikrofinansowy Progress ułatwia właścicielom małych przedsiębiorstw pozyskanie funduszy potrzebnych na rozpoczęcie działalności i lub na jej rozwinięcie. Blisko 99 proc. nowo zakładanych w Europie firm to małe albo bardzo małe przedsiębiorstwa, a jedna trzecia została założona przez osoby bezrobotne.

Unijny program nie finansuje bezpośrednio nowych przedsiębiorstw, ale pomaga pośrednikom finansowym w udzielaniu mikropożyczek nieprzekraczających 25 tys. euro na zakładanie lub rozwijanie firm zatrudniających mniej niż 10 osób.

Aby uzyskać dostęp do pożyczek gwarantowanych w ramach tego programu, przedsiębiorcy i właściciele małych firm muszą zwrócić się w swoim kraju do podmiotu oferującego mikrofinansowanie lub pośredniczącego w mikrofinansowaniu, który uczestniczy w programie.

Do tej pory wszyscy pośrednicy w Holandii, Belgii i Bułgarii podpisali umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, który zarządza programem w imieniu Komisji i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Holenderski pośrednik Qredits jest organizacją o celach niezarobkowych, która większy nacisk kładzie na możliwości przyszłego rozwoju firmy niż na dotychczasowe doświadczenia jej założyciela. O pożyczkę może ubiegać się każdy kto przygotuje dobry plan biznesowy.

Uruchomiony niedawno w Belgii program microStart ma pomagać przedsiębiorcom z regionu Brukseli, natomiast bułgarski program Mikrofond został opracowany głównie z myślą o osobach mieszkających na wsi - w tym o społecznościach romskich.

Obecnie zawierane są umowy z podmiotami udzielającymi mikrokredytów w innych krajach UE.

Program mikrofinansowania działalności gospodarczej jest zgodny z założeniami strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Europe 2020. Zakłada ona zwiększenie stopy zatrudnienia do 75 proc. i wydźwignięcie 20 mln osób z ubóstwa do 2020 r.

Więcej o unijnych programach mikrofinansowania

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki