Cosán nascleanúna

Iasachtaí do ghnóthais bheaga agus do ghnóthlachtaí nua-thionscanta na hEorpa - 25/03/2011

Criadóir agus imeall pota á dhéanamh aige © AE

Cabhraíonn an tSaoráid Eorpach um Micrimhaoiniú Foráis le gnóthais bheaga nua-thionscanta teacht ar chreidmheas agus le fás agus forbairt chomh maith.

Tá airgead de dhíth ar ghnólachtaí bheaga le go mbeadh siad in ann iad féin a chur ag feidhmniú. Ach bíonn fadhbanna le sárú ag fiontraithe óga agus iad ag lorg iasachta ó bhanc, de bharr easpa sócmhainní, de bharr drochstair creidmheasa nó de bharr go bhfuil siad dífhostaithe.

The Éascaíonn an tSaoráid Eorpach um Micrimhaoiniú Foráis ar úinéirí gnóthais bheaga teacht ar an bhfóirdheonú atá ag teastáil le gnóthas a bhunú is a fhorbairt. Is ionann na gnóthlais bheaga agus 99% do na gnólachtaí nua-thionscanta san Eoraip agus Daoine dífhostaithe a bhunaigh trian acu.

Ní mhaoiníonn an Clár AE na gnólachtaí nua-thionscanta. Cabhraíonn sé le iasachtóirí mhicrea-airgeadais iasachtaí beaga, níos lú ná €25 000 a sholáthar do gnóthlais bheaga nó do ghnóthlachtaí faoi bhun 10 fostaí.

Le teacht ar iasachtaí atá ag fáil tacaíochta ón glcár, is gá d'fhiontraithe agus úinéirí gnóthlais bheaga teagmháil a dhéanamh le hiasachtóir micrea-airgeadais nó le hidirghabhálaí ina dtír féin.

Go dtí seo, tá comhaontuithe sínithe ag idirghabhálaithe san Ísiltír, sa Bheilg, agus sa Bhulgáir in éineacht le Ciste Infheistíochta na hEorpa, a bhainistíonn an clár don Choimisiúin agus don Bhanc Eorpach Infheistíochta.

Is éard is Qredits ann ná fondúireacht sheachbhrabhúsach, atá bunaithe san Ísiltír. Díríonn sí ar thualaing gnó, seachas ar chúlra nó ar dheacrachtaí na bhfiontraithe san am atá caite. Is féidir le héilitheoirí leasa cur isteach ar iasacht ar choinníoll go bhfuil plean gnó inmharthana acu.

Cabhraíonn microStart le fiontraithe na Beilge atá lonnaithe i limistéar na Bruiséile, fad is atá Mikrofond dírithe ar na ceantair tuaithe sa Bhulgáir - an pobal Romach san áireamh.

Tá comhaontuithe le hiasachtóirí mhicrea-airgeadais i dtíortha eile san AE faoi lán seoil.

Tá an clár micrimhaoinithe ag teacht le hEoraip 2020, straitéis an AE d'fhás is do phoist, a bhfuil faoi na rátaí fostaíochta a ardú go 75% agus 20m duine a shaoradh ón daibhreas faoi 2020.

Tuilleadh faoi Chláir Mhicrimhaoiniúcháin an AE

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links