Navigatsioonitee

Laenud Euroopa väikeettevõtetele ja ettevõtlusega alustajatele - 25/03/2011

Pottsepp poti äärt vormimas © EU

Euroopa mikrokrediidirahastu "Progress" lihtsustab alustavate ja arendeda soovivate väikeettevõtete jaoks juurdpääsu krediidile

Uutel ettevõtetel on alguses raha vaja. Kuid algajatel ettevõtjatel võib pangalaenu saamisel olla probleeme, kas sellepärast, et neil ei ole varasid, neil ei ole tööd või neil on varasemast negatiivsed laenuandmed.

Euroopa mikrokrediidirahastu "Progress" muudab väikeettevõtete omanikele alustamiseks või arenemiseks vajaminevad rahalised vahendid kättesaadavamaks. Ligikaudu 99% alustavatest ettevõtetest Euroopas on mikro- või väikeettevõtted ning kolmandik neist kuulub inimestele, kes olid varem töötud.

ELi programm ei rahasta alustavaid ettevõtteid otse. Selle asemel aitab programm mikrorahastamise pakkujatel anda väikelaene, mis on väiksemad kui 25 000 eurot, alustavatele ettevõtjatele või vähem kui 10 töötajaga ettevõtetele.

Selleks et pääseda ligi programmiga tagatud laenudele, peavad ettevõtjad ja väikeettevõtete omanikud ühendust võtma programmis osaleva mikrokrediidi pakkuja või vahendajaga oma riigis.

Praeguseks on vahendajad Madalmaades, Belgias ja Bulgaarias alla kirjutanud lepingutele Euroopa Investeerimisfondiga, kes haldab programmi komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga nimel.

Qredits, Madalmaades tegutsev vahendaja, on mittetulundusorganisatsioon. See keskendub pigem ettevõtluspotentsiaalile ja mitte nii väga ettevõtja taustale või varasematele raskustele. Toetuse taotlejad võivad taotleda laenu, tingimusel et neil on elujõuline äriplaan.

Belgia äsjaloodud microStart aitab Brüsseli piirkonna ettevõtjaid, samas kui Bulgaaria Mikrofond on suunatud inimestele (s.h ka roma kogukonnale) maapiirkondades.

Teiste ELi liikmesriikide mikrokrediidi pakkujatega on lepingud sõlmimisel.

Mikrokrediidi programm on kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegia ehk ELi majanduskasvu ja töökohtade strateegiaga, mille eesmärk on 2020. aastaks tõsta tööhõive määra 75%ni ning tuua vaesusest välja 20 miljonit inimest.

Rohkem teavet ELi mikrorahastamisprogrammide kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad