Διαδρομή πλοήγησης

Δάνεια για μικρές επιχειρήσεις - 25/03/2011

Κεραμοποιός επί το έργον © EU

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων "Progress" διευκολύνει τη δανειοδότηση για ίδρυση ή επέκταση μικρών επιχειρήσεων.

Οι νέες επιχειρήσεις χρειάζονται χρήματα για να ορθοποδήσουν. Όμως, πολλοί νέοι επιχειρηματίες δυσκολεύονται να πάρουν δάνειο από την τράπεζα, επειδή είτε δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία, ή είναι άνεργοι, ή έχουν βεβαρημένο πιστωτικό ιστορικό.

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων "Progress" διευκολύνει τους μικροεπιχειρηματίες να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για το ξεκίνημα ή την επέκταση της επιχείρησής τους. Περίπου το 99% των νεοσύστατων επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ για το ένα τρίτο από αυτές οι επιχειρηματίες ήταν προηγουμένως άνεργοι.

Το πρόγραμμα της ΕΕ δεν χρηματοδοτεί τις νεοσύστατες επιχειρήσεις απευθείας. Βοηθά τους δανειοδότες να χορηγούν μικροδάνεια κάτω των 25.000 ευρώ σε νεοσύστατες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 υπαλλήλους.

Για να λάβουν δάνειο στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, οι επιχειρηματίες και οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων πρέπει να επικοινωνήσουν με έναν δανειοδότη ή ενδιάμεσο φορέα που συμμετέχει στο πρόγραμμα στη χώρα τους.

Μέχρι στιγμής, ενδιάμεσοι φορείς στην Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Βουλγαρία έχουν υπογράψει συμφωνίες με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, που διαχειρίζεται το πρόγραμμα για λογαριασμό της Επιτροπής, και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ο ενδιάμεσος ολλανδικός φορέας "Qredits" είναι μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο δυναμικό της επιχείρησης παρά στο ιστορικό του επιχειρηματία ή τις δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετώπιζε στο παρελθόν. Οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν δάνειο, εφόσον υποβάλουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο.

Ο νεοσυσταθείς ενδιάμεσος βελγικός φορέας "microStart" στηρίζει επιχειρηματίες της περιοχής των Βρυξελλών, ενώ ο φορέας της Βουλγαρίας "Mikrofond" απευθύνεται κυρίως σε επιχειρηματίες αγροτικών περιοχών - μεταξύ άλλων σε επιχειρηματίες από τις κοινότητες των Ρομά.

Επίσης, αυτή τη στιγμή συνάπτονται συμφωνίες με μικροδανειοδότες σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Το πρόγραμμα μικροχρηματοδοτήσεων θεσπίστηκε με βάση την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση "Eυρώπη 2020", η οποία σκοπό έχει την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης στο 75% και την εξάλειψη της φτώχειας για 20 εκατομμύρια άτομα μέχρι το 2020.

Περισσότερα για τα ευρωπαϊκά προγράμματα μικροχρηματοδοτήσεων

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι