Cesta

Půjčky pro začínající malé firmy - 25/03/2011

Hrnčíř formuje okraj džbánku © EU

Díky evropskému nástroji mikrofinancování Progress mohou drobné podniky snadněji získat přístup k úvěru na rozběh výroby a rozvoj.

K zahájení provozu potřebují nově založené firmy peníze. Budoucí podnikatelé však mohou mít z různých důvodů potíže se získáním půjčky od banky. Mohou být nezaměstnaní, mít nedostatek aktiv nebo špatnou úvěrovou historii.

Evropský nástroj mikrofinancování Progress umožňuje vlastníkům malých podniků získat prostředky k zahájení výroby nebo na rozvoj činnosti. Okolo 99 % začínajících firem v Evropě jsou mikropodniky či malé podniky, z nichž jednu třetinu zakládají nezaměstnané osoby.

Program EU nefinancuje tyto firmy přímo. Místo toho pomáhá poskytovatelům mikroúvěrů zajistit pro firmy nebo podniky s méně než 10 zaměstnanci drobné půjčky do výše 25 000 eur.

S žádostmi o půjčky z tohoto programu se musí podnikatelé a vlastníci malých firem obracet na poskytovatele mikroúvěrů nebo zprostředkovatele ve své zemi, kteří se programu účastní.

Doposud smlouvu s Evropským investičním fondem, který program jménem Evropské komise a Evropské investiční banky řídí, podepsali zprostředkovatelé z Nizozemska, Belgie a Bulharska.

Nizozemský zprostředkovatel Qredits je neziskovou nadací. Zaměřuje se na obchodní potenciál dané firmy než na původ či dřívější potíže podnikatelů. Ti mohou o půjčku zažádat za předpokladu, že mají proveditelný obchodní plán.

Nový belgický poskytovatel půjček microStart pomáhá podnikatelům v oblasti Bruselu, zatímco bulharský zprostředkovatel Mikrofond se zaměřuje na podnikatele z venkovských oblastí, včetně romských komunit.

Postupně se podepisují smlouvy s poskytovateli mikroúvěrů i v ostatních zemích EU.

Program mikrofinancování je v souladu se strategií EU pro růst a nová pracovní místa Evropa 2020, jejíž cílem je do roku 2020 zvýšit zaměstnanost na 75 % a 20 milionů lidí dostat z chudoby.

Další informace o evropských programech mikrofinancování

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy