Navigatsioonitee

Satelliitteenused muudavad lennureisid veelgi ohutumaks - 07/03/2011

2. märtsil 2011 käivitatud satelliitnavigatsiooni teenus "EGNOS-for-aviation" suurendab lennuohutust, vähendab lendude hilinemist ning avab uusi sihtkohti.

GPS-signaali täpsus kõigub mõne meetri ulatuses. Kuid kui seda kasutada koos EGNOSega (ELi tasuta satelliitnavigatsiooniteenus üle Euroopa), suurendab see GPSi täpsust ühe meetrini.

Alates 2009. aasta oktoobrist, mil EGNOS sai kättesaadavaks, on seda katsetatud ning sertifitseeritud lennundustööstuses kasutamise eesmärgil. Piloodid saavad nüüd kasutada selle safety-of-life English teenust, mis on eelkõige abiks maandumisel, mil neil on vaja teada õhusõiduki täpset asukohta lennuraja suhtes.

EGNOSel on lisaks lennuohutuse tõhustamisele ka palju muid eeliseid.

Vähem hilinemisi

Pilootidel saab olema lihtsam õhku tõusta ning maanduda kehvemates ilmastikuoludes, mil nähtavus on väike. See tähendab omakorda vähemate lendude tühistamist, hilinemist ning teistesse lennujaamadesse suunamisi, aidates lennundusettevõtjatel säästa raha ning hoida lennureise graafikus.

Vähendab kulusid, kasvuhoonegaase ning müra

EGNOSE abil saavad piloodid lennata lühematel ja tõhusamatel trajektooridel ning lähenemisprotseduuridega, säästes kütust ning vähendades süsinikdioksiidi heitkoguseid. Samuti saavad lennukid alustada maandumist lennurajale lähemal olles, vähendades mürasaastet asjaomases piirkonnas.

Hispaanias asuva Air Nostrumi hinnangul saab kõnealune ettevõte EGNOSE kasutamise abil säästa kümne aasta jooksul umbes 6,3 miljonit eurot. Lühemad lähenemisprotseduurid tähendavad ka seda, et lennujaamad saavad kavandada rohkem lende ning suurendada sissetulekut.

Muud eelised

Muud transpordiliigid, päästeteenistused ning õiguskaitseasutused saavad samuti kasu suurendatud täpsusest. Näiteks Itaalia rannavalve katsetas EGNOSt oma otsingu- ja päästehelikopterite puhul.

EGNOSt juhib ELi nimel Euroopa Komisjon, kes töötab samuti välja globaalset satelliitnavigatsioonisüsteemi Galileo DeutschEnglishfrançais , mis on sarnane Ameerika Ühendriikidele kuuluva GPS-süsteemiga. Galileo hakkab toimima koos EGNOSega, mis muudab Euroopa satelliitnavigatsiooni valdkonnas täielikult sõltumatuks.

Lugege täiendavalt ELi satelliitnavigatsiooniprogrammide kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad