Sökväg

Nysatsning på småföretagen - 23/02/2011

Man framför en dator vid ett skrivbord © EU

Med sina nya förslag vill kommissionen minska byråkratin för småföretagen, hjälpa dem att återhämta sig från den ekonomiska krisen och stimulera nyföretagande.

Så gott som alla företag i Europa är småföretag. De sysselsätter över 90 miljoner människor och är viktiga för EU:s ekonomi. En översyn av EU:s småföretagsakt från 2008 DeutschEnglishfrançais visar på de många fördelar som företagen har fått. Det har bland annat blivit både billigare och enklare att starta företag i EU.

Men översynen visar också att mer kan och måste göras för att stimulera företagandet och stötta de små- och medelstora företagen.

Småföretagen sysselsätter två tredjedelar av arbetskraften i den privata sektorn. Men under den ekonomiska krisen försvann det ungefär 3,25 miljoner jobb. Att satsa på tillväxt och nya jobb i småföretagen är därför en förutsättning för att EU ska kunna nå sitt sysselsättningsmål på 75 procent till 2020.

Småföretagen har bland annat problem med att få finansiering, klara alla administrativa krav och komma in på marknader i andra länder, både i och utanför EU. Men det hoppas man råda bot på med de nya åtgärderna:

  • Byråkratin ska minskas ytterligare - det ska finnas särskilda kontaktpunkter där småföretagen kan ansöka om europeiska, nationella och lokala bidrag, och redovisningskraven och andra administrativa krav ska också förenklas.
  • Småföretagen ska få bättre tillgång till finansiering genom enklare förfaranden och ett utökat lånegarantisystem.
  • De ska få hjälp att komma in på marknader utanför EU genom ökat stöd och frihandelsavtal.
  • Det ska finnas en gemensam bolagsskattebas och det ska bli enklare för företagen att driva in skulder i andra EU-länder.
  • Man vill förkorta den tid det tar att få licenser och tillstånd till en månad.

Man vill också få en tydligare översikt över hur EU-länderna genomför småföretagsakten .

Länderna har visserligen gjort stora framsteg de senaste åren, men de måste fortfarande komma överens om en ny lag som ska ge småföretagen rätt att registrera sig som privata Europabolag DeutschEnglishfrançais . Med denna nya bolagsform behöver företagen inte registrera sig i varje enskilt EU-land och sparar därmed både tid och pengar.

Kommissionen hoppas att länderna antar lagen så snart som möjligt.

EU:s webbplats för små och medelstora företag

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar