Navigacijska pot

Nov zagon za mala podjetja - 23/02/2011

Moški pred računalnikom © EU

Z novimi predlogi nameravamo zmanjšati upravno obremenitev za mala podjetja, jim pomagati pri okrevanju zaradi posledic krize in spodbuditi ustanavljanje novih podjetij.

Mala podjetja so zelo pomembna za gospodarstvo EU, saj predstavljajo 99 % vseh podjetij v Evropi in zaposlujejo več kot 90 milijonov ljudi. V nedavnem poročilu EU DeutschEnglishfrançais so navedene številne koristi, ki jih je prinesel zakon o malih podjetjih iz leta 2008, po katerem je sedaj mogoče ceneje in lažje ustanoviti podjetje v EU.

Kljub temu je iz poročila tudi razvidno, da bi morali narediti več za spodbujanje podjetništva in izboljšanje položaja malih in srednje velikih podjetij.

Tem podjetjem je treba pomagati, da se po gospodarski krizi, ko je bilo izgubljenih 3,25 milijona delovnih mest, spet postavijo na noge. Podpora tem podjetjem pri rasti in ustvarjanju novih delovnih mest je ključna, če želi EU doseči 75-odstotno stopnjo zaposlenosti do leta 2020, saj zaposlujejo dve tretjini vseh delavcev v zasebnem sektorju.

Težave, s katerimi se spopadajo mala podjetja, obsegajo iskanje finančnih virov, ubadanje z administrativnimi zahtevami in dostop do trgov v tujini (v EU in drugje). Novi predlogi vsebujejo ukrepe za:

  • nadaljnje zmanjšanje birokratskih postopkov, in sicer z vzpostavitvijo centrov "vse na enem mestu", kjer bodo mala podjetja lahko zaprosila za evropska, državna in lokalna nepovratna sredstva, ter s poenostavitvijo računovodskih in drugih pravnih zahtev;
  • izboljšanje dostopnosti finančnih virov z usklajevanjem postopkov in razširitvijo shem jamstev za posojila;
  • pomoč malim podjetjem pri iskanju novih trgov v tujini s povečanjem podpore in sklenitvijo sporazumov o prosti trgovini;
  • uskladitev davka od dobička pravnih oseb in uvedbo učinkovitejših postopkov za izterjavo dolgov v drugih državah EU;
  • spodbujanje podjetništva in ustvarjanje novih delovnih mest s skrajšanjem časa za pridobitev dokumentov in dovoljenj na en mesec.

Poročilo predlaga tudi boljši nadzor držav EU pri izvajanju zakona o malih podjetjih .

Čeprav so države članice v zadnjih letih dosegle opazen napredek, se morajo še dogovoriti o novem zakonu, ki bi malim podjetjem dovoljeval, da se registrirajo kot evropska zasebna podjetja DeutschEnglishfrançais . Tako se podjetjem ne bi bilo več treba registrirati v vsaki državi članici EU posebej, s čimer bi prihranila stroške in zmanjšala upravno obremenitev.

Komisija poziva vse države članice k čimprejšnjem sprejetju zakona.

Portal EU za mala podjetja

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave