Navigačný riadok

Nový impulz pre malé a stredné podniky - 23/02/2011

Muž za kancelárskym stolom pri práci s počítačom © EU

V pozadí nových návrhov stojí zníženie administratívnej záťaže pre MSP, snaha o ich opätovné naštartovanie po hospodárskej kríze a podpora novozačínajúcich podnikateľov.

MSP, ktoré predstavujú 99 % všetkých podnikov v Európe a zamestnávajú viac ako 90 miliónov osôb, sú jadrom hospodárstva EÚ. V poslednom preskúmaní politiky EÚ DeutschEnglishfrançais sa poukazuje na mnohé prínosy právneho predpisu o malých podnikoch (tzv. Small Business Act) z roku 2008, vďaka ktorému je zakladanie novej spoločnosti v EÚ lacnejšie a jednoduchšie.

V preskúmaní sa však takisto uvádza, že je potrebné, ba až nutné, uskutočniť ďalšie zmeny, aby sa podporil podnikateľský duch a posilnili existujúce malé a stredné podniky (MSP).

Tieto spoločnosti potrebujú pomoc pri nadobúdaní pozícií, o ktoré prišli počas hospodárskej krízy, keď v rámci nich prišlo k zrušeniu 3,25 milióna pracovných miest. Keďže MSP zamestnávajú dve tretiny všetkých pracovníkov v súkromnom sektore, podpora ich rastu a tvorby pracovných miest je neodmysliteľná, ak sa má dosiahnuť 75 % cieľ EÚ v oblasti zamestnanosti do roku 2020.

Malé a stredné podniky sa okrem iného stretávajú s problémami pri získavaní financovania, plnení administratívnych požiadaviek a pri prístupe na trhy v iných štátoch (v EÚ aj mimo nej). Nové návrhy obsahujú opatrenia zamerané na:

  • zníženie administratívnej záťaže. Malo by sa vytvoriť združené administratívne centrum, kde by podnikatelia mohli žiadať o európske, vnútroštátne a miestne granty. Takisto by sa mali zjednodušiť účtovné a ďalšie právne požiadavky;
  • zlepšenie prístupu k finančným prostriedkom vďaka zjednodušeniu postupov a rozšírenému uplatňovaniu programov na poskytovanie záruk;
  • podporu prieniku MSP na zaoceánske trhy prostredníctvom vyššej podpory a dohôd o voľnom obchode;
  • harmonizáciu dane z príjmu právnických osôb a zjednodušenie vymáhania dlhov spoločností v iných štátoch EÚ;
  • podporu podnikateľstva a tvorby pracovných miest skrátením času potrebného na získanie registračných osvedčení a povolení o jeden mesiac.

V preskúmaní sa takisto navrhuje zlepšený dohľad toho, ako členské štáty uplatňujú iniciatívu Small Business Act .

I keď členské štáty v posledných rokoch dosiahli uspokojivý pokrok, stále sa nedokázali dohodnúť na právnych predpisoch, ktoré by MSP umožňovali vznikať vo forme európskej súkromnej spoločnosti DeutschEnglishfrançais . Tento nový druh obchodnej spoločnosti by odstránil nutnosť samostatnej registrácie firiem v rôznych členských štátoch EÚ, znížil by administratívnu záťaž a odstránil formality.

Komisia nalieha na členské štáty, aby urýchlili prijatie predmetného právneho predpisu.

Európsky portál pre malých podnikateľov

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy