Cale de navigare

Un nou impuls pentru întreprinderile mici - 23/02/2011

Bărbat la birou, lucrând la un calculator © UE

Noi propuneri menite să reducă povara administrativă pentru întreprinderile mici, să le ofere sprijin pentru ieşirea din criză şi să încurajeze companiile noi.

Întreprinderile mici sunt vitale pentru economia europeană: ele reprezintă aproximativ 99% din totalul companiilor existente în Europa şi numără peste 90 de milioane de angajaţi. Potrivit unei analize recente DeutschEnglishfrançais a politicii UE în materie de IMM-uri, adoptarea în 2008 a Small Business Act a fost benefică pentru mediul antreprenorial din Europa, procedura de înfiinţare a unei companii devenind mai uşoară şi mai ieftină.

Cu toate acestea, mai sunt încă multe de făcut pentru a-i încuraja pe antreprenori şi pentru a stimula întreprinderile mici şi mijlocii.

Acestea au nevoie de sprijin pentru a recupera terenul pierdut pe durata crizei economice, care le-a obligat să renunţe la aproximativ 3,25 de milioane de angajaţi. Pentru ca UE să-şi îndeplinească obiectivul de ocupare a forţei de muncă în proporţie de 75% până în 2020, este esenţial ca IMM-urile să fie ajutate să se dezvolte, dat fiind faptul că ele oferă locuri de muncă pentru două treimi din lucrătorii angajaţi în sectorul privat.

Întreprinderile mici se confruntă cu probleme diverse: obţinerea de finanţare, îndeplinirea cerinţelor administrative, accesul la piaţă în UE şi în ţări terţe. Noile propuneri includ măsuri care vizează:

  • să reducă şi mai mult birocraţia, prin înfiinţarea de ghişee unice unde întreprinderile mici să poată solicita finanţare europeană, naţională sau locală şi prin simplificarea procedurilor contabile şi a altor cerinţe legale
  • să îmbunătăţească accesul la finanţare prin simplificarea procedurilor şi extinderea sistemelor de garantare a împrumuturilor
  • să ajute întreprinderile mici să pătrundă pe pieţele din afara UE, prin încheierea de acorduri de liber schimb
  • să armonizeze regimul de impozitare a societăţilor comerciale şi să simplifice procedura de recuperare a datoriilor în alte ţări ale Uniunii
  • să promoveze antreprenoriatul şi crearea de locuri de muncă, prin reducerea la o lună a termenului necesar pentru obţinerea licenţelor şi a permiselor.

De asemenea, analiza propune o mai bună monitorizare a aplicării de către statele membre a Small Business Act .

Deşi în ultimii ani s-au făcut progrese mari în acest sens, guvernele naţionale nu au convenit încă asupra unui nou act legislativ care să le permită întreprinderilor mici să se înregistreze ca societăţi private europene DeutschEnglishfrançais . Odată obţinut acest statut, întreprinderile nu vor mai fi nevoite să se înregistreze separat în diferite ţări ale UE, ceea ce se traduce prin reducerea costurilor şi simplificarea formalităţilor administrative.

De aceea, Comisia invită statele membre să adopte cât mai rapid acest act legislativ.

Portalul european al IMM-urilor

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră:

Linkuri utile