Ścieżka nawigacji

Nowy impuls dla małych przedsiębiorstw - 23/02/2011

Mężczyzna pracujący na komputerze przy biurku © UE

Nowe propozycje UE pozwolą zmniejszyć obciążenia administracyjne dla małych przedsiębiorstw, pomogą im wyjść z kryzysu i będą sprzyjać tworzeniu nowych firm.

Małe przedsiębiorstwa - stanowiące 99 proc. wszystkich firm w Europie i zatrudniające łącznie ponad 90 mln pracowników - odgrywają niezwykle istotną rolę w europejskiej gospodarce. Przeprowadzony niedawno przegląd polityki UE DeutschEnglishfrançais uwidocznił korzyści, jakie przyniósł europejskim firmom przyjęty w 2008 r. Small Business Act: ograniczył koszty zakładania przedsiębiorstw w UE i znacznie uprościł wiążące się z tym procedury administracyjne.

Z przeglądu wynika jednak również, że za pośrednictwem programu Small Business Act UE może i powinna osiągnąć jeszcze więcej, jeśli chodzi o tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

MŚP, które utraciły 3,25 mln miejsc pracy w wyniku kryzysu gospodarczego, potrzebują szczególnej pomocy, by otrząsnąć się z jego skutków. Od tego, czy MŚP taką pomoc otrzymają i czy powstaną w związku z tym nowe miejsca pracy, zależy, czy UE osiągnie docelowy wskaźnik zatrudnienia: 75 proc. do roku 2020. To małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniają bowiem dwie trzecie wszystkich pracujących w sektorze prywatnym.

Małe przedsiębiorstwa borykają się z problemami takimi jak: poszukiwanie źródeł finansowania, liczne wymogi i procedury administracyjne oraz utrudniony dostęp do nowych rynków, zarówno w obrębie UE, jak i poza nią. Nowe proponowane przez UE środki:

  • jeszcze bardziej ograniczą biurokrację - dzięki nowym punktom kompleksowej obsługi ("jedno okienko"), za pośrednictwem których małe firmy będą mogły ubiegać się o dotacje unijne, krajowe i lokalne, a także dzięki uproszczeniu wymogów prawnych związanych m.in. z księgowością
  • poprawią dostęp do źródeł finansowania - poprzez usprawnienie i przyspieszenie procedur oraz rozbudowanie systemu pożyczek gwarantowanych
  • pomogą małym przedsiębiorstwom wchodzącym na rynki pozaeuropejskie - poprzez działania wspierające i porozumienia o wolnym handlu
  • zharmonizują podatki dla przedsiębiorstw i ułatwią im odzyskiwanie należności w innych państwach członkowskich
  • będą wspierać przedsiębiorczość i sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy - poprzez skrócenie do jednego miesiąca czasu niezbędnego do uzyskania odpowiednich zezwoleń i licencji.

Przegląd pozwolił również uzyskać dokładniejszy obraz tego, jak w poszczególnych krajach UE przebiega wdrażanie programu Small Business Act .

Choć w ostatnich latach państwa członkowskie poczyniły duże postępy, to jednak do uregulowania pozostaje nadal kwestia udostępnienia małym przedsiębiorstwom statusu europejskiej spółki prywatnej DeutschEnglishfrançais . Ta nowa forma prawna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej w kilku państwach członkowskich bez obowiązku osobnego rejestrowania spółki w każdym z tych krajów.

Komisja wzywa rządy państw członkowskich do szybkiego przyjęcia odpowiednich przepisów.

Portal unijnego programu Small Business Act

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki