Kruimelpad

Nieuwe kansen voor kleine bedrijven - 23/02/2011

Man aan een bureau werkt op zijn computer © EU

Nieuwe voorstellen moeten de administratieve rompslomp voor kleine bedrijven verminderen, hen helpen de economische crisis te boven te komen en het oprichten van nieuwe bedrijven vergemakkelijken.

99% van alle ondernemingen zijn kleine bedrijven. Ze houden meer dan 90 miljoen mensen aan de slag en zijn daarom onmisbaar voor de EU-economie. Bij een recente evaluatie van het EU-beleid DeutschEnglishfrançais blijkt dat zij flink geprofiteerd hebben van de Small Business Act uit 2008. Die heeft het makkelijker en goedkoper gemaakt om in de EU een bedrijf op te richten.

Maar het is ook gebleken dat er meer kan en moet gebeuren om het ondernemerschap te stimuleren en het midden- en kleinbedrijf (MKB) sterker te maken.

MKB-bedrijven moeten worden geholpen het terrein dat zij tijdens de economische crisis hebben moeten prijsgeven, weer terug te winnen. Zij hebben toen 3,25 miljoen banen moeten schrappen. De EU-doelstelling voor een arbeidsparticipatie van 75% in 2020 is alleen haalbaar als het MKB weer gaat groeien en banen gaat scheppen. Het MKB is namelijk goed voor tweederde van de totale werkgelegenheid in de particuliere sector.

Kleinere bedrijven hebben specifieke problemen: ze komen niet gemakkelijk aan geld, ze gaan gebukt onder de zware wettelijke eisen en ze krijgen niet gemakkelijk toegang tot de markt in andere landen, zowel binnen de EU als daarbuiten. Daarom liggen er nu nieuwe voorstellen op tafel:

  • De administratieve rompslomp wordt verder verminderd. Er komen centrale loketten waar kleine bedrijven Europese, nationale of lokale subsidie kunnen aanvragen. Accountancy-eisen en andere wettelijke voorschriften worden versoepeld.
  • Het MKB krijgt meer financieringsruimte door procedures te stroomlijnen en kredietgarantieregelingen te verruimen.
  • Kleine bedrijven krijgen makkelijker toegang tot buitenlandse markten door meer steun te bieden en vrijhandelsakkoorden te sluiten.
  • De belastingen voor bedrijven worden geharmoniseerd en het wordt makkelijker om schulden in andere EU-landen te innen.
  • Ondernemerschap en werkgelegenheid worden gestimuleerd door de tijd die nodig is om een bedrijf op te richten, terug te brengen tot één maand.

Ook moet er meer toezicht komen op wat de EU-regeringen doen om de Small Business Act toe te passen.

Hoewel de overheden de laatste jaren al veel hebben bereikt, zijn zij het nog niet eens over een nieuwe wet die kleine bedrijven de mogelijkheid moet geven zich in te schrijven als Europese besloten vennootschap DeutschEnglishfrançais . Door deze nieuwe bedrijfsvorm hoeft een bedrijf zich niet meer in elk EU-land afzonderlijk in te schrijven, en dat bespaart kosten en papierwinkel.

De Commissie dringt er bij de EU-landen op aan snel de nodige wetgeving goed te keuren.

EU-portal voor kleine bedrijven

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links