Navigācijas ceļš

Atbalsts mazajiem uzņēmumiem - 23/02/2011

Pie datora sēdošs vīrietis © ES

Jauni priekšlikumi, kā mazināt administratīvo slogu, kas nomāc mazos uzņēmumus, kā palīdzēt tiem pārvarēt ekonomisko krīzi un rosināt jaunu uzņēmumu dibināšanu.

Mazajiem uzņēmumiem ir centrālā loma ES ekonomikā, jo no visiem uzņēmumiem Eiropā to ir 99 % un tajos nodarbina vairāk nekā 90 miljonus cilvēku. Nesenā ES politikas pārskatā DeutschEnglishfrançais aplūkotas daudzās priekšrocības, kas tiem sarūpētas ar Mazās uzņēmējdarbības akta pieņemšanu 2008. gadā. Pateicoties šim aktam, jauna uzņēmuma izveide ES prasa mazāk līdzekļu un pūļu.

Tomēr pārskatā arī norādīts, ka var izdarīt un ir jādara vairāk, lai sekmētu uzņēmējdarbību un atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus (MVU).

Ir jāpalīdz šiem uzņēmumiem nostabilizēties pēc ekonomiskās krīzes satricinājumiem, kuros tie likvidēja aptuveni 3,25 miljonus darbavietu. Divas trešdaļas privātā sektora darba ņēmēju nodarbina MVU, tāpēc atbalsts to izaugsmei un jaunu darbavietu izveidei tajos ir ārkārtīgi svarīgs, lai sasniegtu ES izvirzīto nodarbinātības mērķi — 75 % līdz 2020. gadam.

Problēmas, ar kurām saskaras mazie uzņēmumi, ir dažādas, piemēram, finansējuma atrašana, administratīvo prasību izpilde un tirgus pieejamība citās ES valstīs un citur pasaulē. Jaunajos priekšlikumos paredzēti šādi pasākumi:

  • vēl vairāk samazināt administratīvo slogu, izveidojot vienas pieturas aģentūras, kur mazie uzņēmēji var pieteikties Eiropas, valsts, vietējam finansējumam. Iecerēts arī vienkāršot uzskaites un citas juridiskas prasības,
  • finansējuma padarīt pieejamāku, racionalizējot procedūras un paplašinot aizdevumu garantiju shēmas,
  • palīdzēt mazajiem uzņēmumiem attīstīt ārējo tirdzniecību, pateicoties lielākam atbalstam un brīvās tirdzniecības līgumiem,
  • saskaņot uzņēmumu ienākuma nodokli un gādāt par vienkāršāku parādu piedziņu citās ES valstīs,
  • veicināt uzņēmējdarbību un darbavietu izveidi, līdz vienam mēnesim samazinot licenču un atļauju saņemšanai nepieciešamo laiku.

Pārskatā ierosināts arī rūpīgāk sekot līdzi tam, ko ES dalībvalstis dara, lai izpildītu Mazās uzņēmējdarbības aktu .

Lai gan pēdējos gados dalībvalstu valdības ir panākušas jūtamu progresu, tām ir jāvienojas par jaunu tiesību aktu, kas ļautu mazo uzņēmumu reģistrēt kā Eiropas privāto uzņēmumu DeutschEnglishfrançais . Pateicoties šī jaunā uzņēmumu veida ieviešanai, uzņēmumiem vairs nevajadzētu reģistrēties katrā ES valstī no jauna, samazinātos arī izmaksas un birokrātija.

Komisija aicina dalībvalstu valdības nekavēties ar tiesību akta pieņemšanu.

ES mazo uzņēmumu portāls

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites