Naršymo kelias

Dar vienas postūmis mažosioms įmonėms - 23/02/2011

Kompiuteriu dirbantis vyras © ES

Naujais pasiūlymais siekiama palengvinti reguliavimo naštą mažosioms įmonėms, padėti joms išbristi iš ekonomikos krizės sukeltų sunkumų ir paskatinti steigti naujas įmones.

Mažosios įmonės, kurios sudaro 99 % visų Europos įmonių ir kuriose dirba per 90 mln. žmonių, - nepaprastai svarbios ES ekonomikai. Neseniai pateiktoje ES politikos apžvalgoje DeutschEnglishfrançais pabrėžiama, kad jos gavo daug naudos iš 2008 m. Smulkiojo verslo akto. Jį priėmus ES įsteigti naują įmonę yra pigiau ir lengviau.

Tačiau iš apžvalgos taip pat matyti, kad skatinant verslumą ir remiant esamas mažąsias bei vidutines įmones (MVĮ) galima ir privalu nuveikti daugiau.

Šioms įmonėms reikia pagalbos, kad jos vėl atsistotų ant kojų, - per ekonomikos krizę jos atleido apie 3,25 mln. darbuotojų. Padėti joms augti ir kurti darbo vietas itin svarbu, kad ES iki 2020 m. pasiektų 75 % užimtumo tikslą, nes MVĮ dirba du trečdaliai visų privačiojo sektoriaus darbuotojų.

Mažosioms įmonėms kyla įvairių problemų: rasti finansavimą, laikytis administracinių reikalavimų, patekti į kitų šalių rinkas - ir ES, ir už jos ribų, ir kt. Į naujuosius pasiūlymus įtrauktos, be kita ko, tokios priemonės:

  • dar labiau mažinti biurokratizmą: kurti vieno langelio principu veikiančius centrus, kuriuose mažosios įmonės gali prašyti Europos, nacionaliniu bei vietos lygmenimis skiriamų dotacijų, ir supaprastinti apskaitos bei kitus teisinius reikalavimus,
  • gerinti galimybes gauti finansavimą supaprastinant procedūras ir plečiant paskolų garantijų programas,
  • padėti mažosioms įmonėms pasiekti užsienio rinkas teikiant daugiau paramos ir sudarant laisvosios prekybos susitarimus,
  • suderinti bendrovių pelno mokestį ir sudaryti geresnes sąlygas įmonėms atgauti skolas kitose ES šalyse,
  • skatinti verslumą ir darbo vietų kūrimą iki mėnesio sutrumpinant laiką, kurio reikia įvairiems leidimams gauti.

Apžvalgoje taip pat siūloma geriau prižiūrėti, ką daro ES šalių vyriausybės įgyvendindamos Smulkiojo verslo aktą .

Nors vyriausybės pastaraisiais metais padarė didelę pažangą, jos dar turi susitarti dėl naujo teisės akto, kuris leistų mažosioms įmonėms registruotis Europos privačiosios bendrovės DeutschEnglishfrançais vardu. Jei būtų įteisinta šios naujos rūšies bendrovė, įmonėms nebereikėtų skirtingose ES šalyse registruotis atskirai, todėl sumažėtų išlaidų ir popierizmo.

Komisija ragina vyriausybes šį teisės aktą priimti kuo greičiau.

ES mažųjų įmonių portalas

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos