Navigointipolku

Uutta tukea pienyrityksille - 23/02/2011

Mies työskentelemässä tietokoneella © EU

Komissio esittää uusia toimia, joilla kevennetään pk-yritysten hallinnollista taakkaa, autetaan niitä toipumaan talouskriisistä ja edistetään uusien yritysten perustamista.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkeitä EU:n taloudelle, sillä Euroopan yrityksistä 99 prosenttia kuuluu tähän ryhmään. Ne työllistävät yli 90 miljoonaa henkilöä. Pk-yritysten tukemiseksi komissio laati vuonna 2008 nk. Small Business Act -aloitteen. Siinä esitettyjen toimien tuore arviointi DeutschEnglishfrançais osoittaa, että aloitteet ovat tuottaneet tulosta. Yrityksen perustaminen on EU:ssa aiempaa helpompaa ja edullisempaa.

Arvioinnista käy kuitenkin myös ilmi, että EU-maiden on tehtävä enemmän yrittäjyyden edistämiseksi ja pk-yritysten tukemiseksi.

Pk-yritykset tarvitsevat apua toipuakseen talouskriisistä, jonka seurauksena tämän suuruusluokan yrityksistä hävisi noin 3,25 miljoonaa työpaikkaa. EU:n vuodelle 2020 asettaman 75 prosentin työllisyystavoitteen kannalta on tärkeää auttaa pk-yrityksiä kasvamaan ja luomaan työpaikkoja, sillä ne työllistävät kaksi kolmasosaa yksityisen sektorin työvoimasta.

Pk-yritysten haasteita ovat muun muassa rahoituksen saaminen, hallintotaakasta selviytyminen ja pääsy muiden maiden markkinoille EU:ssa ja sen ulkopuolella. Komission ehdottamilla lisätoimilla

  • vähennetään byrokratiaa entisestään yksinkertaistamalla muun muassa kirjanpitoa koskevia velvoitteita ja perustamalla yhden palvelupisteen järjestelmiä, joissa pk-yritykset voivat hakea eurooppalaisia, kansallisia ja paikallisia avustuksia "yhdeltä luukulta"
  • parannetaan rahoituksen saatavuutta keventämällä menettelyjä ja laajentamalla lainatakausjärjestelmiä
  • autetaan pk-yrityksiä pääsemään Euroopan ulkopuolisille markkinoille lisäämällä tukea ja vapaakauppasopimuksia
  • yhtenäistetään yhtiöverotusta ja helpotetaan velkojen perintää muista EU-maista
  • edistetään yrittäjyyttä ja työpaikkojen syntymistä lyhentämällä lupahakemusten käsittelyaika yhteen kuukauteen

Arvioinnissa ehdotetaan myös, että pk-yrityksiä tukevan aloitteen toimeenpanoa EU-maissa valvottaisiin tehokkaammin.

Vaikka EU-maat ovat viime vuosina edistyneet toimenpidepaketin toteuttamisessa, niiden täytyy vielä sopia uudesta lainsäädännöstä, joka mahdollistaa pk-yritysten rekisteröitymisen yksityisiksi eurooppayhtiöiksi DeutschEnglishfrançais. Jos tämä uusi yritysmuoto otetaan käyttöön, yritysten ei enää tarvitse rekisteröityä erikseen eri EU-maissa, mikä vähentää kustannuksia ja paperityötä.

Komissio toivoo EU-maiden hyväksyvän säädöksen nopeasti.

EU:n pk-yritysportaali

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä