Διαδρομή πλοήγησης

Νέα ώθηση στις μικρές επιχειρήσεις - 23/02/2011

Άνδρας σε γραφείο χρησιμοποιεί υπολογιστή © EU

Προτάσεις για μείωση του διοικητικού φόρτου μικρών επιχειρήσεων και στήριξή τους ώστε να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση, καθώς και για ενθάρρυνση νέων επιχειρήσεων

Οι μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και απασχολούν πάνω από 90 εκατομμύρια άτομα και είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της ΕΕ. Πρόσφατη επανεξέταση της πολιτικής της ΕΕ DeutschEnglishfrançais υπογραμμίζει τα οφέλη που προέκυψαν από το Νόμο για τις Μικρές Επιχειρήσεις, του 2008, μέσω του οποίου έγινε φτηνότερη και ευκολότερη η σύσταση νέας επιχείρησης στην ΕΕ.

Παράλληλα όμως, η επανεξέταση κατέληξε στο ότι πρέπει και μπορούν να γίνουν περισσότερα για να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα και να στηριχθούν οι ήδη λειτουργούσες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Οι επιχειρήσεις αυτές χρειάζονται βοήθεια για να ανακτήσουν το έδαφος που έχασαν λόγω της οικονομικής κρίσης, όταν θυσίασαν 3,25 εκατομμύρια περίπου θέσεις εργασίας. Δεδομένου μάλιστα ότι απασχολούν τα δύο τρίτα των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, η στήριξή τους είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου του 75% στην απασχόληση μέχρι το 2020.

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται η εξεύρεση χρηματοδότησης, η διεκπεραίωση των διοικητικών απαιτήσεων, και η πρόσβαση στις αγορές άλλων χωρών, εντός ή εκτός ΕΕ. Οι νέες προτάσεις περιέχουν μέτρα για:

  • μείωση της γραφειοκρατίας, με τη δημιουργία κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης στα οποία οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται για εθνικές και τοπικές επιχορηγήσεις, και με την απλούστευση των λογιστικών και άλλων νομικών απαιτήσεων
  • βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, με την ενοποίηση διαδικασιών και την επέκταση των μηχανισμών εγγύησης δανείων
  • διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων σε ξένες αγορές, με την αυξημένη στήριξη και τη σύναψη συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου
  • εναρμόνιση της φορολόγησης εταιρειών και διευκόλυνση της είσπραξης οφειλών από άλλες χώρες της ΕΕ
  • προώθηση της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας απασχόλησης, με τη μείωση του χρόνου έκδοσης αδειών και εγκρίσεων σε ένα μήνα

Στην επανεξέταση επίσης προτείνεται ο αυστηρότερος έλεγχος του πώς εφαρμόζουν τα κράτη μέλη τον Νόμο για τις Μικρές Επιχειρήσεις .

Αν και τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει για τη θέσπιση νέου νόμου που θα επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις να καταχωρούνται στα μητρώα με τη μορφή Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας DeutschEnglishfrançais . Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις δεν θα υποχρεούνται πλέον να εγγράφονται ξεχωριστά σε κάθε χώρα της ΕΕ, με αποτέλεσμα μείωση της γραφειοκρατίας και των εξόδων.

Η Επιτροπή ζητά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να εγκρίνουν γρήγορα αυτόν τον νόμο.

Δικτυακή πύλη της ΕΕ για τις μικρές επιχειρήσεις

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι