Sti

En hjælpende hånd til små virksomheder - 23/02/2011

Mand ved skrivebord, der bruger computer © EU

Nye forslag skal mindske bureaukratiet for små virksomheder, hjælpe dem på fode i kølvandet på krisen og få flere til at starte ny virksomhed.

Små virksomheder tegner sig for 99 % af alle virksomheder i EU og beskæftiger over 90 millioner mennesker. Derfor spiller de en afgørende rolle for EU's økonomi. En dugfrisk undersøgelse af EU's politik DeutschEnglishfrançais viser, at de har fået mange fordele af "Small Business Act" (lov om små virksomheder) fra 2008. Den har gjort det billigere og lettere at starte ny virksomhed i EU.

Undersøgelsen viser dog også, at der kan og skal gøres mere for at styrke både iværksætterkulturen og de små og mellemstore virksomheder (smv'er).

Disse firmaer skal indhente det, de har tabt under den økonomiske krise, hvor de sagde farvel til ca. 3,25 millioner arbejdspladser. De står for to ud af tre job i den private sektor, og derfor skal de vokse og skabe flere arbejdspladser, hvis EU skal nå sit mål om en beskæftigelsesrate på 75 % senest i 2020.

Blandt de problemer, de mindre virksomheder står over for, er: finansiering, administrative byrder og adgang til markederne i andre lande - både i og uden for EU. De nye forslag indeholder initiativer om:

  • mindre bureaukrati - åbning af kvikskranker, hvor små virksomheder kan ansøge om europæiske, nationale og lokale tilskud samt forenkling af regnskabskrav og andre juridiske bestemmelser
  • bedre adgang til finansiering gennem strømlining af procedurerne og udvidelse af lånegarantiordningerne
  • hjælp til små virksomheder, der vil ind på udenlandske markeder, gennem øget støtte og frihandelsaftaler
  • harmonisering af selskabsskatten og lettere adgang til at inddrive gæld i andre EU-lande
  • støtte til iværksætterkultur og jobskabelse ved at reducere den tid, det tager at få forskellige tilladelser, til én måned.

Undersøgelsen indeholder også forslag om bedre tilsyn med, hvad EU-landenes regeringer gør for at gennemføre Small Business Act .

Selv om landene har gjort pæne fremskridt i de seneste år, skal de stadig blive enige om en ny lov, der gør det muligt for små virksomheder at blive indregistreret som et europæisk privat selskab DeutschEnglishfrançais . Den nye selskabsform vil betyde, at virksomhederne ikke længere behøver at lade sig registrere i forskellige EU-lande, og dermed sparer de både penge og papirarbejde.

Kommissionen opfordrer regeringerne til at gennemføre loven hurtigt.

EU's portal for små virksomheder

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links