Cesta

Nový impulz drobnému podnikání - 23/02/2011

Muž u počítače © EU

Nové návrhy mají malým podnikům uvolnit legislativní podmínky a pomoci jim se vymanit z hospodářské krize. Podpořit by se mělo také zakládání nových podniků.

Malé podniky jsou klíčovou součástí ekonomiky EU - představují 99 % všech podniků v Evropě a zaměstnávají více než 90 milionů lidí. Z nedávného přezkumu politik DeutschEnglishfrançais EU vyplynulo, že malým podnikům značně prospěla opatření, která v roce 2008 přinesla iniciativa Small Business Act. Její zásluhou je nyní v EU levnější a snazší založit nový podnik.

Přezkum nicméně také ukázal, že na podporu podnikání a v zájmu posílení již fungujících malých a střední podniků, je nejen možné, ale dokonce i nutné udělat více.

V sektoru malých podniků zaniklo vinou hospodářské krize 3,25 milionu pracovních míst. Pokud se tyto podniky mají z krize zotavit, potřebují pomoc. Ta je nutná i proto, že malé podniky zaměstnávají dvě třetiny všech pracovníků v soukromém sektoru. Bez těchto míst cíl nemůže EU do roku 2020 dosáhnout cíle, který si v této oblasti vytkla,tj. 75 % míry zaměstnanosti.

Malé podniky čelí mimo jiné těmto problémům: obtížně získávání finančních prostředků, administrativní překážky a nedostupnost trhů v jiných zemích (v EU i jinde). Nové návrhy počítají s těmito opatřeními:

  • pokračující omezování byrokracie - vyřizování žádostí o evropské, vnistrostátní a místní granty bude probíhat v jednom středisku, zjednoduší se účetní a další legislativní požadavky
  • racionalizace postupů a širší využití systémů zajišťování úvěrů (díky tomu se zlepší dostupnost financování)
  • zintenzivnění podpory malých podniků při pronikání na mimoevropské trhy (také prostřednictvím dohod o volném obchodu)
  • harmonizace daně z příjmu právnických osob a snažší přeshraniční vymáhání dlužných částek v EU
  • podpora podnikání a tvorby pracovních míst tím, že se lhůta k vyřizování licencí a povolení zkrátí na jeden měsíc

Přezkum rovněž navrhuje, aby se více sledovalo, co vlády jednotlivých členských států dělají pro to, aby byla opatření iniciativy Small Business Act realizována v praxi.

Ačkoli vlády jednotlivých zemí v posledních letech dosáhly značného pokroku, stále se nepodařilo dojednat nový právní předpis, podle něhož by se malé podniky mohly registrovat jako evropská soukromá společnost DeutschEnglishfrançais . Kdyby se už tato nová forma podniku používala, podniky by se nemusely registrovat v jednotlivých zemích EU zvlášť, čímž by se snížily náklady i administrativní zátěž.

Komise vyzývá vlády jednotlivých států, aby tento předpis urychleně schválily.

Portál EU pro malé podniky

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy