Навигационна пътека

Нови мерки за подкрепа на малките предприятия - 23/02/2011

Човек работи с компютър на бюро © ЕС

Очаква се нови предложения да доведат до облекчаване на административната тежест за малките предприятия, подпомагане на възстановяването им от икономическата криза и насърчаване на създаването на нови фирми

Малките предприятия играят основна роля в икономиката на ЕС - те са 99 % от всички предприятия в Европа и в тях работят над 90 милиона души. Неотдавнашен преглед на политиката на ЕС DeutschEnglishfrançais показва множеството ползи, които те са извлекли от приетия през 2008 г. Small Business Act (Акт за малкия бизнес), чрез който се намалиха разходите и трудностите при създаването на нова фирма в ЕС.

В същото време от прегледа става ясно, че е възможно и трябва да се направи повече за насърчаване на предприемачеството и подпомагането на малките и средните предприятия.

Тези фирми се нуждаят от помощ, за да възвърнат позициите си, загубени по време на икономическата криза, когато трябваше да се разделят с около 3,25 млн. служители. Подпомагането на техния растеж и създаването на работни места е от съществено значение за постигане на целта на ЕС за 75 % заетост до 2020 г., тъй като в тях са заети две трети от всички работещи в частния сектор.

Сред проблемите, с които се сблъсква малкият бизнес, са осигуряване на финансиране, справяне с административните изисквания и достъп до пазари в други страни, както в ЕС, така и извън него. В новите предложения са включени мерки за:

  • още по-голямо намаляване на бюрокрацията - създаване на центрове с обслужване на едно гише, където малките предприятия ще могат да кандидатстват за европейски, национални и местни помощи, и опростяване на счетоводните и други законови изисквания
  • подобряване на достъпа до финансиране чрез опростяване на процедурите и разширяване на схемите за гарантиране на заеми
  • подпомагане на навлизането на малки предприятия на пазари извън Европа чрез увеличаване на подкрепата и споразумения за свободна търговия
  • хармонизиране на корпоративните данъци и улесняване на събирането на вземания в други страни от ЕС
  • насърчаване на предприемачеството и създаването на работни места чрез намаляване до един месец на времето, необходимо за получаване на лицензи и разрешения.

В прегледа се препоръчва и по-добър контрол върху действията на правителствата от ЕС за прилагане на Small Business Act .

Въпреки че правителствата отбелязаха значителен напредък през последните години, те все още трябва да се споразумеят за нов закон, с който да се позволи регистрирането на малки предприятия като Европейско частно дружество DeutschEnglishfrançais . С този нов вид дружество ще се премахне необходимостта фирмите да се регистрират поотделно в различните държави от ЕС, което ще доведе до намаляване на разходите и бюрокрацията.

Комисията призовава правителствата да приемат закона колкото се може по-скоро.

Портал на ЕС за малкия бизнес

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки