Sökväg

Offentlig upphandling - vad tycker du om reglerna? - 28/01/2011

Hand som håller i en penna för att underteckna ett dokument © Corbis

I ett nytt samråd har du chansen att tycka till om EU:s upphandlingsregler för myndigheter, företag och skattebetalare.

Offentlig upphandling, dvs. när myndigheter köper varor, tjänster och infrastruktur, står för 17 % av EU:s BNP. Med bättre regler ska myndigheterna kunna använda pengarna mer effektivt och bidra till innovation, miljövänlig tillväxt och fler jobb.

Reglerna för EU:s inre marknad har redan hjälpt myndigheterna att spara skattepengar genom att företag kan delta i offentliga upphandlingar i hela EU.

Men det går att förbättra reglerna ännu mer. I dessa tider av budgetåtstramningar är alla besparingar välkomna.

EU inleder därför ett offentligt samråd DeutschEnglishfrançais om hur vi ska få en mer konkurrenskraftig upphandlingsmarknad och därmed spara ännu mer skattepengar.

Bakgrundsdokument DeutschEnglishfrançais till samrådet visar hur man kan förbättra det nuvarande systemet för att uppnå dessa mål. Förändringarna bör också leda till ökad öppenhet och till att företag kan delta i offentliga upphandlingar på jämlika och rättvisa villkor. I dokumentet finns bland annat följande förslag:

  • Förenkla nuvarande förfaranden, särskilt för små lokala och regionala myndigheter.
  • Minska byråkratin, särskilt för små och medelstora företag.
  • Underlätta anbudsgivning över gränserna.
  • Fastställa när avtal mellan myndigheter bör undantas från EU:s upphandlingsregler.
  • Ändra reglerna för att uppnå andra politiska mål som främjande av innovation eller miljömässiga eller sociala mål.
  • Skräddarsy regler för upphandling av tjänster av särskilt socialt intresse.
  • Skapa strängare regler eller bättre skydd för att motverka favorisering, korruption och intressekonflikter.
  • Undvika framväxt av dominerande leverantörer, riggade anbud eller kartellbildning.
  • Förbättra EU-företagens möjligheter att delta i upphandlingar utanför EU.

Nästa steg

Synpunkter från samrådet kommer att tas med i eventuella lagförslag nästa år. Skicka dina synpunkter senast den 18 april 2011.

Samråd om offentlig upphandling. DeutschEnglishfrançais

Läs mer om offentlig upphandling i EU DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar