Navigačný riadok

Verejné zákazky - vyjadrite sa k pravidlám - 28/01/2011

Detail ruky s perom pri podpise dokumentu © Corbis

Konzultácia o tom, ako v záujme daňových poplatníkov zefektívniť pravidlá verejného obstarávania v EÚ pre vlády a spoločnosti.

Verejné obstarávanie - vládne výdavky na nákup tovarov, služieb a infraštruktúry predstavujú 17 % HDP Únie. Vylepšené pravidlá by mali vládam pomôcť efektívnejšie vynakladať výdavky a viac podporovať inovácie, zamestnanosť a rast rešpektujúci životné prostredie.

Pravidlá jednotného trhu v EÚ už prispeli k úspore financií daňových poplatníkov tým, že do súťaže o vládne zákazky sa môžu zapájať spoločnosti z celej Únie.

Stále však existuje priestor na zlepšenie. Ďalšie úspory sú v súčasnosti obzvlášť vítané, pretože verejné financie sú pod tlakom v dôsledku oslabeného hospodárstva a nutnosti krátiť výdavky.

EÚ začala verejnú konzultáciu DeutschEnglishfrançais o spôsobe ako zintenzívniť hospodársku súťaž na trhu verejného obstarávania a ušetriť verejné prostriedky.

V podkladovom dokumente DeutschEnglishfrançais ku konzultáciu sa načrtávajú oblasti, v ktorých je pomocou zmien možné zefektívniť súčasný systém želaným spôsobom. Všetky zmeny musia rešpektovať zásady transparentnosti, rovnakého prístupu a spravodlivej hospodárskej súťaže pri udeľovaní verejných zákaziek. Medzi kľúčové oblasti, v ktorých by sa podľa dokumentu mohla uskutočniť revízia platných pravidiel, patria:

  • zjednodušenie aktuálnych pravidiel, hlavne predpisov pre menšie miestne a regionálne vlády;
  • zníženie administratívnej záťaže, a to najmä pre malé a stredné podniky (MSP);
  • uľahčenie účasti na verejných ponukových konaniach v zahraničí;
  • jasné vymedzenie takých zmlúv medzi verejnými orgánmi, na ktoré sa nebudú vzťahovať pravidlá verejného obstarávania;
  • úprava pravidiel takým spôsobom, aby sa v rámci verejného obstarávania mohli sledovať aj ďalšie politické ciele, ako napríklad podpora inovácií a ciele v oblasti životného prostredia a v sociálnej oblasti;
  • prijatie samostatných pravidiel pre verejné obstarávanie služieb osobitného sociálneho významu
  • prijatie prísnejších pravidiel alebo lepších záruk proti protekcionizmu, korupcii alebo konfliktu záujmov;
  • odstránenie opatrení, ktoré vedú k vzniku dominantných dodávateľov, k manipulácii ponúk či dohodám uchádzačov v rámci predkladania ponúk alebo k rozdeľovaniu trhu medzi uchádzačmi;
  • zlepšenie prístupu spoločností z EÚ k verejným zákazkám mimo Únie.

Ďalšie kroky

Názory získané v rámci konzultácie poslúžia pri tvorbe legislatívnych návrhov naplánovaných na budúci rok. Svoje pripomienky a podnety predkladajte v termíne do 18. apríla 2011.

Konzultácia o verejnom obstarávaní DeutschEnglishfrançais

Viac informácií o politike verejného obstarávania EÚ DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy