Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne - wyraź swoją opinię na temat unijnych przepisów! - 28/01/2011

Ręka składająca podpis pod dokumentem © Corbis

Konsultacje na temat sposobów usprawnienia procedur udzielania zamówień publicznych z myślą o organach publicznych, firmach i podatnikach.

Na zamówienia publiczne - czyli na zakupy towarów, usług i infrastruktury od prywatnych dostawców - władze publiczne wydają 17 proc. unijnego PKB. Udoskonalenie przepisów regulujących te zakupy pozwoli władzom publicznym lepiej wykorzystywać pieniądze podatników, a jednocześnie wspierać innowacje, tworzyć nowe miejsca pracy oraz wspierać wzrost gospodarczy bardziej przyjazny dla środowiska.

Przepisy rynku wewnętrznego UE już teraz pozwalają organom publicznym na oszczędności: rynek zamówień publicznych został bowiem otwarty dla firm z wszystkich państw członkowskich.

Nadal istnieje jednak pole do ulepszeń. Dalsze cięcie kosztów potrzebne jest zwłaszcza teraz, gdy kraje UE zmagają się z ograniczeniami budżetowymi wynikającymi z osłabienia gospodarczego.

Dlatego właśnie UE otwiera konsultacje społeczne DeutschEnglishfrançais na temat tego, jak zwiększyć konkurencyjność rynku zamówień publicznych - a tym samym zaoszczędzić więcej środków budżetowych.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące konsultacji znaleźć można w dokumencie referencyjnym DeutschEnglishfrançais , który zawiera propozycje udoskonalenia obowiązujących zasad z myślą o realizacji wytyczonych celów. Planowana reforma ma również wprowadzić więcej przejrzystości, zapewnić przedsiębiorstwom równy dostęp do zamówień publicznych oraz uczciwą konkurencję przy ich udzielaniu. Załączony dokument przedstawia najważniejsze potrzeby, jakie powinny zostać uwzględnione w ramach reformy. Obejmują one:

  • uproszczenie obowiązujących procedur, zwłaszcza w przypadku zamówień udzielanych na szczeblu lokalnym i regionalnym
  • ograniczenie obciążeń administracyjnych, przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw
  • wprowadzenie ułatwień dla firm ubiegających się o zamówienia poza granicami swojego kraju
  • określenie, w jakich przypadkach umowy zawierane między organami władz publicznych mogą być wyłączone z zakresu obowiązywania unijnych przepisów o zamówieniach publicznych
  • dostosowanie przepisów pod kątem innych celów polityki UE, takich jak wspieranie innowacji, ochrona środowiska czy cele społeczne
  • opracowanie osobnych zasad dla zamówień publicznych na usługi o szczególnym znaczeniu społecznym
  • wprowadzenie surowszych przepisów lub skuteczniejszych zabezpieczeń zapobiegających faworyzowaniu, korupcji lub konfliktom interesów
  • wyeliminowanie środków, które mogłyby sprzyjać pojawianiu się dominujących dostawców, zmowom przetargowym lub podziałom rynku między oferentami
  • ułatwienie europejskim przedsiębiorstwom dostępu do zamówień publicznych poza granicami UE.

Kolejne kroki

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji zostaną uwzględnione w pracach nad wnioskami legislacyjnymi, które planowane są na przyszły rok. Prosimy o nadsyłanie komentarzy do 18 kwietnia 2011 r.

Konsultacje w sprawie zamówień publicznych DeutschEnglishfrançais

Dalsze informacje o udzielaniu zamówień publicznych w UE DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki