Kruimelpad

Overheidsopdrachten: praat mee over de regels - 28/01/2011

Hand houdt pen vast en ondertekent document © Corbis

De EU houdt een raadpleging over efficiëntere regels voor Europese openbare aanbestedingen.

Overheidsopdrachten (contracten van de overheid om goederen, diensten en infrastructuur aan te kopen) maken 17% van het bbp van de hele EU uit. Betere regels zouden overheden helpen dit geld efficiënter te gebruiken, wat zal leiden tot meer innovatie, banen en milieuvriendelijke groei.

De EU-regels voor de interne markt hebben al enorm veel belastinggeld bespaard doordat bedrijven binnen de hele EU kunnen inschrijven op aanbestedingen.

Maar het kan nog beter. Extra besparingen zouden juist nu bijzonder welkom zijn, omdat de overheidsfinanciën onder druk staan door de zwakke economie.

De EU houdt een openbare raadpleging DeutschEnglishfrançais over de manier waarop zij de markt voor openbare aanbestedingen concurrerender kan maken waardoor er minder overheidsgeld uitgegeven hoeft te worden.

In het achtergronddocument DeutschEnglishfrançais wordt geschetst hoe het bestaande systeem gestroomlijnd kan worden om dit te bereiken. Ook transparantie, gelijke toegang en eerlijke concurrentie zijn van groot belang als de overheid opdrachten toekent aan bedrijven. In het document worden mogelijke verbeterpunten aangegeven, zoals:

  • eenvoudiger procedures, vooral voor kleine lokale en regionale overheden
  • minder administratie, vooral voor het MKB
  • eenvoudiger regels voor inschrijvingen op internationale aanbestedingen
  • bepalen welke overheidscontracten buiten de EU-regels zouden moeten vallen
  • aanpassen van de regels om andere beleidsdoelstellingen (o.a. op het gebied van innovatie, milieu en sociale zaken) te bereiken
  • aanpassen van de regels voor aanbesteding van diensten van bijzonder sociaal belang
  • strengere regels en betere waarborgen tegen vriendjespolitiek, corruptie en belangenverstrengeling
  • vermijden van maatregelen die leiden tot dominante leveranciers, manipulatie van aanbestedingen of het verdelen van de markt tussen inschrijvers
  • betere toegang van EU-bedrijven tot openbare aanbestedingen buiten de EU

Volgende stappen

De reacties op de raadpleging worden meegenomen bij het opstellen van de wetsvoorstellen volgend jaar. U kunt tot 18 april 2011 reageren.

Raadpleging over overheidsopdrachten DeutschEnglishfrançais

Meer informatie over openbare aanbestedingen in de EU DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links