Navigācijas ceļš

Izsakieties par publiskā iepirkuma līgumu regulējumu! - 28/01/2011

Roka ar rakstāmspalvu paraksta dokumentu © Corbis

Kā panākt efektīvāku publiskā iepirkuma līgumu regulējumu valdībām, uzņēmumiem, nodokļu maksātājiem? Apspriešana

Publiskā iepirkuma līgumiem, kuru priekšmets ir preču, pakalpojumu un infrastruktūras iepirkumi, valdības tērē līdz 17 % no ES IKP. Labāks regulējums palīdzēs valdībām izmantot šo naudu lietderīgāk, paverot iespējas inovācijai, nodarbinātībai un ekoloģiskai izaugsmei.

ES vienotā tirgus noteikumi jau ir palīdzējuši valsts iestādēm ietaupīt nodokļu maksātāju naudu, dodot uzņēmumiem iespēju sacensties par līgumiem bloka iekšienē.

Tomēr tas nenozīmē, ka nav iespējami turpmāki uzlabojumi. Papildu ietaupījumi būtu vēlami īpaši tagad, kad valstu finanses ir stipri ierobežotas novājinātās ekonomikas dēļ un ir jāsamazina izdevumi.

ES rīko sabiedrisku apspriešanu DeutschEnglishfrançais par to, kā vairot iespējas konkurēt publiskā iepirkuma tirgū un līdz ar to ietaupīt vairāk publiskās naudas.

Apspriešanas pamatdokumentā DeutschEnglishfrançais ieskicēti risinājumi, kas ļautu racionalizēt esošo sistēmu un tā sasniegt šos mērķus. Visām varbūtējām izmaiņām ir jānodrošina caurskatāmība, vienāda pieejamība un godīga konkurence publiskā iepirkuma līgumu piešķiršanā. Dokumentā norādīts uz svarīgākajām jomām, kurās būtu jāuzlabo pašreizējais regulējums, tostarp uz šādiem jautājumiem:

  • ir jāvienkāršo pašreiz spēkā esošās procedūras, īpaši tās, ko piemēro vietējās un reģionu varas iestādes;
  • ir jāsamazina birokrātija, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;
  • ir jāvienkāršo noteikumi, kas regulē dalību pārrobežu konkursos par tiesībām slēgt publiskā iepirkuma līgumus;
  • ir precīzi jādefinē tādi gadījumi, kad līgumi starp valsts iestādēm atbrīvojami no ES publiskā iepirkuma noteikumiem;
  • ir jāgroza regulējums, lai palīdzētu sasniegt politikas mērķus citās jomās, piemēram, inovācijas sekmēšanas, vides aizsardzības vai sociālos mērķus;
  • ir jāpielāgo īpašas sabiedriskās nozīmes pakalpojumu iepirkumus regulējošie noteikumi;
  • ir vajadzīgi stingrāki noteikumi vai labāki aizsardzības līdzekļi, lai novērstu favorītismu, korupciju un interešu konfliktus;
  • ir jānovērš pasākumi, kuru rezultāts ir dominējoši piegādātāji, mahinācijas ar cenu piedāvājumu, tirgus sadalīšana starp konkursa dalībniekiem;
  • ir jāuzlabo ES uzņēmumu iespējas iesaistīties publiskā iepirkuma līgumu tirgos ārpus bloka valstīm.

Turpmākie soļi

Apspriešanas laikā iesniegtos komentārus izmantos likumdošanas priekšlikumos, kurus paredzēts iesniegt nākamajā gadā. Komentāru iesniegšanas termiņš ir 2011. gada 18. aprīlis.

Publiskā iepirkuma apspriešana DeutschEnglishfrançais

Plašāka informācija par publisko iepirkumu ES DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites