Cosán nascleanúna

Conarthaí poiblí - cloisimis uait faoi na rialacha - 28/01/2011

Lámh is peann inti agus doiciméad á shíniú © Corbis

Comhairliúcháin ar bhealaí lena bhfeidhmeoidh rialacha soláthair phoiblí ón AE ar bhealaí níos eifeachtúla do rialtais, do chuideachtaí agus do cháiníocóirí.

Is ionann soláthar poiblí - caiteachais rialtais ar chonarthaí chun earraí, seirbhísí agus bonneagar a cheannach - agus 17% de OTI an AE. Chabhródh rialacha níos fearr le rialtais an t-airgead seo a úsáid ar bhealach níos éifeachtúla, as a dtiocfaidh níos mó nuála, poist agus fás atá neamhdhíobhálach don chomhshaol.

Tá rialacha ón AE i leith an mhargaidh aonair tar éis cabhrú le húdaráis phoiblí airgead cáiníocóirí a shábháil trína gcuimsiú do chuideachtaí dul san iomaíocht do chonarthai thar theorainneacha inmhéanacha an Aontais.

Ach tá breis dul chun cinn le déanamh feasta. Chuirfí lánfháilte roimh choigiltis bhreise anois, nuair atá cístí poiblí faoi bhrú de dheasca geilleagair níos laige agus glaonna chun caiteachas a laghdú.

Tá comhairliúchán poiblí DeutschEnglishfrançais á reachtáil ag an AE ar conas margadh soláthar poiblí níos iomaíche a bhaint amach - agus ar conas is féidir breis airgid phoiblí a shábháil.

Leagtar amach, i ndoiciméad cúlra DeutschEnglishfrançais don chomhairliúchán, bealaí inar féidir an córas reatha a chuíchóiriú chun na haidhmeanna sin a bhaint amach. Ní mór trédhearcacht, comhrochtain agus iomaíocht chóir a áirithiú le dámhachtain conarthaí poiblí. Sainaithinítear sa doiciméad na príomhréimhsí inar féidir athbhreithniú a dhéanamh ar na rialacha reatha, lena n-áirítear:

  • nósanna imeachta reatha a shimpliú, go háirithe do rialtais bheaga áitiúla agus réigiúnacha
  • rómhaorlathas a laghdú, go háirithe do ghnóthais bheaga agus mheánmhéide
  • próiséas tairisceana do chonarthaí poiblí thar theorainnacha a éascú
  • lena chinntiú cathain is ceart conarthaí idir údaráis phoiblí a dhíolmhú ó rialacha soláthar poiblí an AE
  • na rialacha a mhodhnú chun cuspóirí beartais eile a bhaint amach amhail nuáil nó spriocanna comhshaoil nó sóisialta a chur chun cinn
  • rialacha do sholáthar seirbhísí ag a bhfuil béim áirithe shóisialta a shaincheapadh
  • rialacha níos déine nó cosaintí níos fearr a áireamh d'fhonn fabhraíocht, caimiléireacht nó coinbhleacht leasa a chosc
  • bearta a sheachaint as a dtagann soláthraithe ceannasacha chun cinn, camastaíl tairiscintí nó an margadh a roinnt idir thairgeoirí
  • feabhas a chur le rochtain cuideachta de chuid an AE ar mhargaí soláthair phoiblí taobh amuigh den Aontas

Na chéad chéimeanna eile

Áireofar nótaí tráchta ón gcomhairliúchán i dtograí reachtacha féideartha atá le déanamh an bhliain seo chugainn. Ní mór do thuairim a chur isteach romih 18 AIbreán 2011.

Comhairliúchán um sholáthar poiblí DeutschEnglishfrançais

Breis eolais faoi sholáthar poiblí san AE DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links