Navigatsioonitee

Riigihanked - ütle oma sõna asjaomaste eeskirjade kohta - 28/01/2011

Pliiatsit hoidev ja dokumenti allkirjastav käsi © Corbis

Konsultatsioon teemal, kuidas muuta ELi riigihanke-eeskirjad tõhusamaks valitsuste, ettevõtjate ja maksumaksjate jaoks.

Riigihanked ehk valitsuste kulutused lepingutele kaupade, teenuste ja infrastruktuuri ostmiseks moodustavad 17% ELi SKPst. Paremad eeskirjad aitavad valitsustel seda raha tõhusamalt kasutada. See toob omakorda kaasa rohkem innovatsiooni, töökohti ja keskkonnasõbraliku majanduskasvu.

ELi ühtse turu eeskirjad on juba aidanud riigiasutustel säästa maksumaksjate raha, võimaldades ettevõtjatel lepingute saamiseks konkureerida ka teisel pool ELi sisepiire.

Kuid on ruumi veel täiendavaks arenguks. Lisasäästud on eriti teretulnud praegu, kui riiklikud vahendid on nõrgenenud majandusest ja kulutuste vähendamisest tuleneva surve all.

EL viib läbi avaliku konsultatsiooni DeutschEnglishfrançais selle kohta, kuidas saavutada konkurentsivõimelisem riigihanketurg ja säästa rohkem riigi raha.

Konsultatsiooni taustadokumendis DeutschEnglishfrançais on esitatud viisid, kuidas oleks praegust süsteemi võimalik nende eesmärkide saavutamiseks ühtlustada. Mis tahes muudatused peavad ka tagama läbipaistvuse, võrdse juurdepääsu riigihangetele ja nendega seotud õiglase konkurentsi. Dokumendis on määratletud peamised valdkonnad, mille puhul võidakse praegused eeskirjad läbi vaadata. Nende hulgas on:

  • praeguste menetluste lihtsustamine, eelkõige väikeste kohalike ja piirkondlike omavalitsuste puhul;
  • bürokraatia vähendamine, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul;
  • piiriüleste riigihangete puhul pakkumiste tegemise lihtsustamine;
  • määratlemine, millal riigiasutuste vaheliste lepingute puhul tuleks teha erand ELi riigihanke-eeskirjadest;
  • eeskirjade muutmine, et saavutada muid poliitilisi eesmärke, nagu innovatsiooni-, keskkonna- või sotsiaalsete eesmärkide saavutamine;
  • erilist sotsiaalset tähendust omavaid teenuseid hõlmavate hangete eeskirjade kohandamine;
  • rangemate nõuete või paremate kaitsemeetmete lisamine, et ennetada kellegi eelistamist, korruptsiooni või huvide konflikte;
  • meetmete vältimine, mis viivad valitsevate tarnijateni, mahhinatsioonideni pakkumismenetlustes või turu jagamiseni pakkujate vahel;
  • ELi ettevõtjate juurdepääsu parandamine riigihanketurgudele väljaspool ELi.

Järgmised sammud

Konsultatsiooni käigus laekunud vastuseid võetakse arvesse võimalike õiguslike ettepanekute puhul, mis on kavas teha järgmisel aastal. Peate oma arvamuse esitama hiljemalt 18. aprilliks 2011.

Riigihankeid käsitlev konsultatsioon DeutschEnglishfrançais

Lisateave ELi riigihankepoliitika kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad