Cesta

Občané mají možnost vyjádřit svůj názor k tématu veřejných zakázek. - 28/01/2011

Detail na ruku člověka podepisujícího perem dokument © Corbis

Konzultace napomůže revizi pravidel veřejných zakázek. EU chce, aby byly efektivnější pro zadavatele, zhotovitele i daňové poplatníky.

Finanční prostředky, za něž se v rámci veřejných zakázek pořizuje zboží, služby a buduje infrastruktura, představují 17 % HDP Evropské unie. Revize pravidel má zefektivnit jejich využívání, přinést více inovací, zajistit pracovní místa a podpořit růst, který bude zároveň šetrnější k životnímu prostředí.

Určitou úsporu peněz daňových poplatníků již přineslo uplatňování předpisů o jednotném trhu Unie - firmy se nyní mohou ucházet o veřejné zakázky kdekoli v EU.

Ale opatření by mohla jít ještě dál. Další úspory by nyní, kdy se veřejné rozpočty ocitají pod tlakem, ekonomika je oslabená a je třeba omezovat výdaje, uvítaly všechny strany.

EU za tím účelem zahájila veřejnou konzultaci DeutschEnglishfrançais , která má zvýšit celkovou konkurenceschopnost trhu s veřejnými zakázkami.

Směr, kterým by se zefektivnění stávajícího systému mělo ubírat, již nastiňuje související zelená kniha DeutschEnglishfrançais . Změnami nebude dotčena transparentnost zakázek, zásada rovného přístupu ani spravedlivá soutěž během jejich přidělování. Podle zelené knihy by ke zefektivnění mohly vést tyto změny:

  • zjednodušení stávajících postupů, zejména pro orgány na místní a regionální úrovni
  • zmírnění byrokratické zátěže, zejména pro malé a střední podniky
  • vstřícnější podmínky účasti pro firmy, které se ucházejí o veřejné zakázky v zahraničí
  • upřesnit, kdy mohou být zakázky probíhající na základě smluv mezi dvěma veřejnými subjekty osvobozeny od pravidel EU
  • úpravy, kterými se splní související politické cíle, jako je podpora inovací a environmentální a sociální zájmy
  • přizpůsobení pravidel veřejným zakázkám, jejichž předmětem jsou služby zásadního společenského významu
  • zpřísnění pravidel a zkvalitnění záruk bránících protekcionismu, korupci nebo střetům zájmů
  • eliminace takových opatření, která by umožnila dodavatelům získat dominantní postavení, vznik kartelových dohod nebo rozdělení trhu
  • zlepšení přístupu firem z EU k veřejným zakázkám za hranicemi Unie

Další postup

Odpovědi získané během konzultace budou příští rok využity při přípravě eventuálních legislativních návrhů. Konzultace se můžete zúčastnit do 18. dubna 2011.

Konzultace k veřejným zakázkám DeutschEnglishfrançais

Další informace o politice EU v oblasti zadávání veřejných zakázek DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy