Навигационна пътека

Обществени поръчки - кажете си мнението за правилата - 28/01/2011

Ръка, подписваща документ © Corbis

Консултация за начините, по които правилата на ЕС за обществените поръчки могат да станат по-ефективни за правителствата, компаниите и данъкоплатците.

На обществените поръчки - правителствени разходи за договори за покупка на стоки, услуги и инфраструктура - се падат 17 % от БВП на ЕС. Усъвършенстването на правилата ще помогне на правителствата да използват тези средства по-ефективно, а това ще доведе до повишаване на иновациите, работните места и екологосъобразния растеж.

Правилата на ЕС за единния пазар вече помогнаха на публичните власти да спестят средства на данъкоплатците, позволявайки на компаниите да се конкурират за договори в рамките на Съюза.

Но все още има място за усъвършенстване. Допълнителни икономии ще са особено добре дошли сега, когато публичните финанси са подложени на натиск от отслабналата икономика и призивите за намаляване на разходите.

ЕС провежда обществена консултация DeutschEnglishfrançais за това как да постигне по-конкурентен пазар на обществени поръчки и как да спести повече пари.

Обяснителен документ DeutschEnglishfrançais към консултацията очертава начините за усъвършенстване на съществуващата система с оглед на постигането на тези цели. Промените трябва да гарантират също така прозрачност, равен достъп и лоялна конкуренция при възлагането на обществени поръчки. Документът определя някои основни области за евентуално преразглеждане на сега действащите правила:

  • опростяване на сегашните процедури, особено за малки местни и регионални администрации
  • намаляване на бюрокрацията, по-специално за малки и средни предприятия
  • улесняване на участието в търгове за поръчки в чужбина
  • определяне кога договорите между публични органи трябва да бъдат освободени от правилата на ЕС за обществените поръчки
  • изменение на правилата с оглед на постигането на други политически цели като насърчаването на иновациите или на цели в областта на околната среда и социалната политика
  • промяна на правилата за обществени поръчки за услуги с особена социална значимост
  • добавяне на по-строги правила или на по-добри предпазни мерки за предотвратяване на евентуално фаворизиране, корупция или конфликти на интереси
  • избягване на мерки, водещи до доминиращи доставчици, манипулиране на търгове или подялба на пазара между участниците в търгове
  • подобряване на достъпа на компании от ЕС до пазарите за обществени поръчки извън Съюза

Следващи стъпки

Мненията на участниците в консултацията ще бъдат взети предвид в евентуални законодателни предложения, които ще бъдат направени през следващата година. Трябва да изпратите коментарите си до 18 април 2011 г.

Консултация за обществените поръчки DeutschEnglishfrançais

Още информация за обществените поръчки в ЕС DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки