Sökväg

Europeisk satellitnavigering på rätt spår - 19/01/2011

Galileo, EU:s satellitnavigeringssystem, införs 2014. Egnos, som ökar noggrannheten i GPS-positioneringen i Europa, hjälper redan nu lantbrukare och räddningsmanskap med sina tjänster.

Enligt en rapport English om de båda europeiska satellitnavigeringsprogrammen är EU nöjt med vad som uppnåtts och fast beslutet att fullfölja programmen.

Av strategiska och ekonomiska skäl började EU utveckla egna satellitnavigeringsprogram för tio år sedan. Skälen är desamma då som nu.

Satellitnavigering är viktigt för det moderna samhället. Medlemsländerna vill därför att EU ska vara oberoende av de amerikanska (GPS) och ryska (Glonass) systemen.

Galileo och Egnos ägs av EU och uppfyller Europas ekonomiska och säkerhetspolitiska behov.

Liksom Internet är satellitnavigering en ekonomisk katalysator för innovation och sysselsättning i många branscher. Runt 800 miljarder euro av EU:s BNP bygger för närvarande på satellitnavigering. Världsmarknaden för produkter och tjänster i sektorn för satellitnavigering har på senare tid ökat med 30 procent om året och uppskattas English år 2020 ha ett värde på 240 miljarder euro.

Noggrannhet, tillgänglighet, tillförlitlighet

Egnos, och senare Galileo, ska avsevärt förbättra tillgången till navigeringssignaler från rymden och öka noggrannheten. Brukarna kommer att få snabbare och tillförlitligare signaler med en felmarginal på bara en meter. De nuvarande GPS-systemen kan slå fel på flera meter.

Större noggrannhet, tillgänglighet och tillförlitlighet banar väg för innovationer inom näringslivet. Systemen kan användas för att exempelvis förbättra EU:s transport- och räddningstjänster, brottsbekämpning, gränsövervakning och säkerheten vid fredsuppdrag.

Egnos har funnits sedan 2009 och har redan gett vinster i form av ökade skördar, eftersom systemet hjälper bönderna att använda utsäde och gödsel på ett effektivare sätt. Från och med i år väntas de europeiska flygbolagen kunna använda Egnos, vilket kommer att öka passagerarsäkerheten.

Galileo har redan två testsatelliter i omlopp. I år och nästa år skickar EU upp de första fyra ordinarie satelliterna i rymden. Sedan följer två satelliter i kvartalet tills Galileo tas i drift 2014.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar