Navigačný riadok

Európa napreduje v oblasti satelitnej navigácie - 19/01/2011

Galileo - globálny navigačný satelitný systém EÚ, začne fungovať v roku 2014. Služba EGNOS, ktorá zlepšuje presnosť údajov systému GPS v Európe, už poskytuje výstupy mnohým používateľom, napr. poľnohospodárom a záchranným pracovníkom.

V správe English o uvedených dvoch satelitných programoch EÚ sa konštatuje, že doterajší pokrok je uspokojivý a Únia si stojí za dokončením oboch projektov.

EÚ rozhodla o vývoji vlastných programov satelitnej navigácie pred 10 rokmi na základe strategických a ekonomických dôvodov. Tieto dôvody sú aj dnes hnacím motorom uvedených programov.

Členské štáty sa dohodli, že s ohľadom na dôležitosť satelitnej navigácie v modernej spoločnosti, si Európa potrebuje zabezpečiť nezávislosť od zahraničných systémov - amerického GPS a ruského Glonassu.

Galileo a EGNOS, ktorých vlastníkom je EÚ, budú slúžiť na plnenie hospodárskych a bezpečnostných potrieb celej Únie.

Podobne ako internet aj satelitná navigácia je katalyzátorom inovácií a tvorby pracovných miest v početných odvetviach. Aktuálne sa okolo 800 mld. EUR z európskeho HDP viaže k využívaniu satelitnej navigácie. Celosvetový trh s takýmito produktmi a službami zaznamenal za plynulé roky 30 % mieru rastu a podľa odhadov English by mal mať v roku 2020 hodnotu 240 mld. EUR.

Presnosť, dostupnosť, spoľahlivosť

Systém EGNOS a neskôr Galileo významným spôsobom zlepšia dostupnosť a presnosť navigačných signálov z vesmíru. Používatelia by mali získať rýchlejšie a spoľahlivejšie pokrytie signálom a možnosť určovať polohu s presnosťou jedného metra. GPS aktuálne pracuje s odchýlkou niekoľkých metrov.

Zlepšená presnosť, dostupnosť a spoľahlivosť ponúkne firmám a podnikateľom priestor na inovácie. Systémy by sa napríklad mohli využiť na zlepšenie bezpečnosti na hraniciach EÚ, riadenia dopravných a záchranných služieb v EÚ, kontroly dodržiavania predpisov a bezpečnosti mierových misií.

Systém EGNOS, ktorý je v prevádzke od októbra 2009, sa už osvedčil napríklad v poľnohospodárstve (zvýšená miera produkcie obilnín vďaka presnejšiemu výsevu a aplikácií hnojív). V tomto roku sa očakáva schválenie jeho používania spoločnosťami v leteckej doprave, čím sa zvýši bezpečnosť cestujúcich.

Paralelne prebieha testovanie dvoch satelitov systému Galileo, ktoré sú už na obežných dráhach. V tomto a budúcom roku EÚ vyšle do vesmíru prvé 4 satelity určené na riadnu prevádzku. Po ich vypustení by sa na obežnú dráhu mali postupne dostávať dva satelity každé tri mesiace až do spustenia celého systému v roku 2014.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy