Navigācijas ceļš

Eiropa attīsta savu satelītnavigāciju - 19/01/2011

ES globālās satelītnavigācijas sistēma "Galileo" sāks darboties 2014. gadā. Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienests (EGNOS), kura mērķis ir uzlabot GPS precizitāti Eiropā, jau sniedz pakalpojumus lietotājiem, piemēram, lauksaimniekiem un glābējiem.

Ziņojumā English par abām ES satelītnavigācijas programmām konstatēts, ka līdz šim paveiktais vērtējams pozitīvi un bloks joprojām ir apņēmības pilns programmas izpildīt.

ES savu satelītnavigācijas programmu izstrādi sāka pirms 10 gadiem stratēģisku un ekonomisku apsvērumu dēļ. Šie apsvērumi arī šodien ir programmu pamatā.

Ņemot vērā satelītnavigācijas lomu modernajā sabiedrībā, dalībvalstu valdības vienojās, ka Eiropai ir jāpanāk neatkarība no ASV globālās pozicionēšanas sistēmas GPS un Krievijas sistēmas GLONASS.

"Galileo" un EGNOS ir ES pārziņā, un to uzdevums ir izpildīt ES ekonomiskās un drošības vajadzības.

Tāpat kā internets satalītnavigācija pozitīvi ietekmē inovācijas attīstību un darbavietu izveidi dažādās tautsaimniecības nozarēs. Pašlaik apmēram 800 miljardi eiro no Eiropas IKP ir atkarīgi no satelītnavigācijas izmantojuma. Ir novērtēts English , ka pēdējos gados šādu preču un pakalpojumu globālā tirgus pieauguma tempi bija 30 % gadā un līdz 2020. gadam tā kopējā vērtība sasniegs 240 miljardus eiro.

Precizitāte, pieejamība, uzticamība

Pateicoties EGNOS un vēlāk arī "Galileo", navigācijas signāli no kosmosa mums kļūs daudz pieejamāki un precīzāki. Lietotājiem būtu īsākā laikposmā jāsaņem uzticamāki signāli un būtu jāspēj noteikt savu atrašanās vietu ar precizitāti līdz vienam metram. Pašlaik GPS ļauj noteikt atrašanās vietu ar precizitāti līdz vairākiem metriem.

Lielāka precizitāte, pieejamība un uzticamība paver uzņēmējiem un uzņēmumiem lielākas jauninājumu ieviešanas iespējas. Piemēram, šīs sistēmas var izmantot, lai uzlabotu vadību ES transportā un neatliekamās palīdzības pakalpojumu jomā, tiesībaizsardzībā, ES robežu un miera misiju drošības un drošuma garantēšanā.

EGNOS darbojas no 2009. gada oktobra, un jau tagad konstatējamas dienesta darbības sniegtās priekšrocības, piemēram, lielāka graudaugu raža, pateicoties precīzākai sējai un mēslojuma izsmidzināšanai. Šogad paredzēts apstiprināt, ka Eiropas aviosabiedrības var izmantot šī dienesta pakalpojumus, tā panākot lielāku drošību pasažieriem.

Pa to laiku sistēmas "Galileo" divi izmēģinājuma satelīti jau ir orbītā. Šogad un nākamgad ES palaidīs pirmos četrus operatīvos satelītus. Pēc tam līdz 2014. gadam, kad paredzēts sākt pirmās operācijas, reizi trijos mēnešos palaidīs pa diviem satelītiem.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites