Sti

Europa godt på vej med satellitnavigation - 19/01/2011

Galileo, EU's globale satellitnavigationssystem, lanceres i 2014. EGNOS, der forbedrer nøjagtigheden af GPS i hele Europa, udbyder allerede tjenester til brugere såsom landmænd og redningsarbejdere.

En rapport English om EU's to satellitnavigationsprogrammer viser, at fremskridtet indtil videre har været tilfredsstillende, og at EU fortsat er indstillet på at gennemføre programmerne.

EU begyndte for 10 år siden at udvikle sit eget satellitnavigationsprogram af strategiske og økonomiske årsager. Disse årsager er i dag stadig grundlæggende for programmerne.

Medlemslandene anerkendte satellitnavigationens centrale rolle i det moderne samfund og var enige om, at Europa var nødt til at sikre sin uafhængighed af USA's GPS-system og Ruslands Glonass-system.

Galileo og EGNOS ejes af EU og skal opfylde unionens økonomiske og sikkerhedsmæssige behov.

Som med internettet er også satellitnavigation en økonomisk katalysator for innovation og jobskabelse inden for en lang række sektorer. Lige nu afhænger omkring 800 milliarder euro af EU's BNP af satellitnavigation. Det globale marked for disse produkter og tjenester er vokset med 30 % i de sidste par år og forventes ifølge prognoser English at have en værdi på 240 milliarder euro inden 2020.

Nøjagtighed, tilgængelig og pålidelighed

EGNOS, og senere Galileo, vil kraftigt forbedre tilgængeligheden og nøjagtigheden af navigationssignaler fra rummet. Brugere vil få hurtigere og mere pålidelige signaler og være i stand til at fastlægge deres position med en meters nøjagtighed. GPS kan på nuværende tidspunkt kun finde en position med flere meters nøjagtighed.

Større nøjagtighed, tilgængelighed og pålidelighed gør det muligt for virksomheder og iværksættere at være innovative. Systemerne kan f.eks. bruges til at forbedre driften af EU's transport- og beredskabstjenester, politiopgaver, grænsesikkerhed og sikkerhed i forbindelse med fredsmissioner.

EGNOS, der har været i drift siden 2009, giver allerede fordele såsom større høst takket være nøjagtigere såning og gødning. Det forventes i år at blive godkendt til anvendelse af de europæiske flyselskaber, hvilket vil give større sikkerhed for passagererne.

I mellemtiden er Galileos to testsatellitter allerede sendt i kredsløb. EU opsender de første fire operationelle satellitter i år og næste år. Derefter vil der blive opsendt to satellitter hver tredje måned indtil den endelige ibrugtagen i 2014.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links