Sökväg

Industrin i centrum för EU - 29/10/2010

En samlad industripolitik för EU ska ge nya jobb och se till att tillverkningen blir kvar i Europa.

Industrin i EU har drabbats hårt av den ekonomiska krisen. Men det finns nu tydliga tecken på återhämtning och EU-kommissionen har tagit fram en plan på hur man kan stärka industrin framöver.

Den nya industripolitiken DeutschEnglishfrançais utgår från att de nationella industrierna har förlorat sin plats i dagens globaliserade värld. Men tillverkningsindustrin är en viktig sektor med många välavlönade jobb. Övergången till en hållbar ekonomi ska ses som ett tillfälle att stärka konkurrenskraften.

Det industripolitiska initiativet är ett av sju huvudinitiativ inom framtidsstrategin Europa 2020 DeutschEnglishfrançais för smart och hållbar tillväxt för alla. I den nya industripolitiken ingår

  • ett regelverk som ska hjälpa företagen att förbli konkurrenskraftiga
  • enklare tillgång till finansiering för företagen och satsningar på småföretagande
  • bättre infrastruktur för transporter, energi och kommunikationer
  • effektiv och hållbar tillgång till och förvaltning av råvaror
  • satsningar på innovation i vissa sektorer, t.ex. byggbranschen, biobränslen och väg- och järnvägstransporter.

"Vi får ingen hållbar utveckling utan en konkurrenskraftig industri och ingen konkurrenskraftig industri utan hållbar utveckling. Och utan innovativa genombrott får vi vare sig det ena eller det andra", kommenterar industrikommissionär Antonio Tajani.

Konkurrensrapporter

Varje år ska kommissionen lägga fram en rapport om EU:s och de enskilda medlemsländernas konkurrenskraft. I den första rapporten tittar man på tillståndet i ländernas tillverkningsindustri, innovation och forskning och hållbarhetsinitiativ.

Enligt rapporten är Sverige en av de mest konkurrenskraftiga ekonomierna i världen. Landet ligger långt fram både vad gäller innovation och miljösatsningar. Ett råd för framtiden är dock att minska beroendet av ett fåtal storföretag. Finland är också mer konkurrenskraftigt än genomsnittet i EU, men har en del problem att brottas med. Man bör bredda sin innovationsverksamhet till fler branscher och öka energieffektiviteten för att nå sina klimatmål.

Var fjärde person som arbetar inom den privata sektorn har ett jobb i tillverkningsindustrin. Den står för 80 % av all forskning i den privata sektorn.

En integrerad industripolitik för en globaliserad tid DeutschEnglishfrançais

Industrins konkurrenskraft i EU

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar