Kruimelpad

Een visie voor de Europese industrie - 29/10/2010

Nieuwe plannen om banen te scheppen en de industrie in Europa te houden

De Europese industrie is hard getroffen door de economische crisis. Maar nu het herstel zichtbaar wordt, doet de Commissie voorstellen om de toekomst van de industrie veilig te stellen.

Het nieuwe industriebeleid DeutschEnglishfrançais gaat ervan uit dat industrie op nationale basis iets van het verleden is, maar een sterke industrie blijft van groot belang vanwege de gevarieerde en hooggekwalificeerde banen die zij biedt. De overgang naar een duurzame economie is een kans voor het bedrijfsleven om zijn concurrentiepositie te verbeteren.

Dit voorstel is één van de baanbrekende initiatieven van de strategie "Europa 2020" DeutschEnglishfrançais die op slimme, duurzame en eerlijke groei is gericht. De doelstellingen zijn:

  • bedrijven een juridische omgeving bieden die hen helpt concurrerend te blijven
  • de toegang tot kapitaal en het oprichten van bedrijven vergemakkelijken
  • de infrastructuur voor transport, energie en communicatie verbeteren
  • duurzaam en efficiënt omspringen met grondstoffen
  • innovatie bevorderen in sectoren als de bouw, biobrandstoffen en weg- en spoortransport

"Duurzaamheid gaat hand in hand met een concurrerende industrie. Maar voor beiden is een kwantumsprong in innovatie noodzakelijk!", aldus industriecommissaris Antonio Tajani.

Rapportage

Ieder jaar moeten er rapporten komen over de concurrentiepositite van de EU als geheel en van de afzonderlijke landen. Een eerste rapport gaat per land in op de stand van zaken van de industrie, onderzoek, innovatie en duurzaamheid.

Voor Groot-Brittannië wijst het rapport onder meer op de grote stijging van de arbeidskosten van de afgelopen tien jaar en op de daling van de productie met 15% tijdens de economische crisis. In Oostenrijk is de economie juist zeer concurrerend en gezond, maar het aantal ondernemers zou nog kunnen toenemen door hervorming van het onderwijs.

De industrie is goed voor een kwart van de banen en 80% van het onderzoek in de privésector in Europa.

Industriebeleid in een tijd van globalisering DeutschEnglishfrançais

Concurrentiepositie van de industrie in Europa

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links