Navigācijas ceļš

Eiropas rūpniecības nākotne - 29/10/2010

Jauns plāns, kā palīdzēt ES rūpniecības uzņēmumiem radīt darbavietas un saglabāt ražošanu Eiropā.

ES rūpniecība tautsaimniecības lejupslīdes dēļ ir smagi cietusi. Tagad, kad vērojamas pirmās atlabšanas pazīmes, Komisija ir izstrādājusi plānu, kā šo nozari nostiprināt.

Jaunās rūpniecības politikas DeutschEnglishfrançais pamatā ir pieņēmums, ka mūsdienu globalizētajā pasaulē nav vietas tādai rūpniecībai, kas strādā tikai vienas valsts mērogā, un ka, saglabājot spēcīgu ražošanu, iespējams nodrošināt ļoti dažādas un labi atalgotas darbavietas. Pāreja uz ilgtspējīgu ekonomiku jāizmanto kā iespēja stiprināt konkurētspēju.

Jaunā rūpniecības politika ir viena no stratēģijas "Eiropa 2020" DeutschEnglishfrançais septiņām pamatiniciatīvām. Minētās stratēģijas mērķis ir veicināt gudru, ilgtspējīgu un godīgu izaugsmi. Jaunajā rūpniecības politikā ir vairākas ieceres:

  • radīt regulējumu, kas uzņēmumiem palīdz saglabāt konkurētspēju;
  • uzņēmumiem finansējumu padarīt pieejamāku un veicināt mazu uzņēmumu dibināšanu;
  • uzlabot infrastruktūru (transporta, enerģētikas, komunikāciju);
  • nodrošināt izejvielu efektīvu un ilgtspējīgu piegādi un izmantošanu;
  • atbalstīt inovāciju konkrētās nozarēs, piemēram, celtniecībā, biodegvielas ražošanā, autotransporta un dzelzceļa transporta nozarē.

"Bez konkurētspējas nav iespējama ilgtspēja, un bez ilgtspējas nav iespējama ilgstoša konkurētspēja. Bez vērienīgām pārmaiņām inovācijā nav iespējama ne viena, ne otra", teica rūpniecības komisārs Antonio Tajāni.

Rezultātu novērtēšana

Ik gadu būs jāizstrādā ziņojumi par ES konkurētspēju kopumā un katras dalībvalsts individuālo konkurētspēju. Jau sagatavots pirmais ziņojums, kurā analizēts visu dalībvalstu rūpniecības stāvoklis, pētniecība un inovācija tajās, kā arī ilgtspējības nodrošināšanas metodes.

Piemēram, par Lielbritāniju ziņojumā teikts, ka pēdējā desmitgadē ievērojami pieaugušas darbaspēka izmaksas un ka tautsaimniecības krīzes laikā ražošanas apjoms samazinājies par 15 %. Par Austrijas ekonomiku ziņojumā teikts, ka tā ir konkurētspējīga un kopumā bez īpašiem trūkumiem, tomēr noderētu izglītības reformas, kas palīdzētu palielināt uzņēmēju skaitu šajā valstī.

Rūpniecības uzņēmumi nodrošina darbavietas ceturtdaļai to ES iedzīvotāju, kuri strādā privātajā sektorā. Turklāt 80 % no privātajā sektorā veiktās pētniecības notiek tieši rūpniecības nozarē.

Rūpniecības politika globalizācijas laikmetā DeutschEnglishfrançais

Eiropas uzņēmumu konkurētspēja

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites