Cosán nascleanúna

Aisling do thionscal na hEorpa - 29/10/2010

Pleananna nua do thionscal an AE chun poist a chruthú is monarú a choimeád san Eoraip

Is trom a bhuail an cúlú tionscal na hEorpa. Ach le comharthaí téarnaimh againn, d'ullmhaigh an Coimisiún pleananna chun an earnáil a neartú feasta.

Ar an mbonn tuisceana nach bhfuil aon áit ag tionscail náisiúnta i ndomhan domhandaithe an lae inniu, agus go gcoinneoidh earnáil láidir monarúcháin raon post le dea-thuarastal, a bunaíodh an beartas tionsclaíochta nua DeutschEnglishfrançais . Ní mór breith ar an gclaochlú chuig geilleagar inbhuanaithe mar dheis gnó chun an cumas iomaíochta a neartú.

Ceann de na seacht bpríomhthionscnamh laistigh de phlean na hEorpa 2020 DeutschEnglishfrançais chun fás cliste, inbhuanaithe, cothrom a chothú is ea an beartas. Ar a chuspóirí áirítear:

  • timpeallacht dlí a chruthú a chabhraíonn le cuideachtaí fanacht iomaíoch
  • rochtain ar mhaoiniú a éascú do chuideachtaí agus cruthú mionghnóthas a chur chun cinn
  • bonneagar feabhsaithedon iompar, don fhuinneamh is don chumarsáid
  • soláthar agus bainistiú éifeachtach, inbhuanaithe amhábhar
  • cur leis an nuáil i sain-earnálacha amhail foirngíocht, bithbhreoslaí, iompar ar bhóithre is ar bhóithre iarainn

"Ní hinbhuanaitheacht go cumas iomaíochta, is ní mhairfidh cumas iomaíochta gan inbhuanaitheacht. Agus ní bheidh ceachtar acu gan léim chandamach sa nuáil!" arsa Coimisinéir an tionscail Antonio Tajani.

Faireachán ar dhul chun cinn

Déanfar tuarascálacha gach bliain faoi chumas iomaíochta an AE mar aonad agus na mBallstát ar leith. Caitheann an chéad tuarascáil súil ar shláinte na hearnála monarúcháín i ngach tír, fara gníomhaíocht taighde agus nuála ábharach agus cur chuige na hinbhuanaitheachta.

I gcás na hÉireann, mar shampla, luann an tuarascáil gur tharla titim 24% sa táirgeacht le linn na géarchéime geilleagraí, ach faoi Iúil 2010 go raibh an táirgeacht ar ais ag 100% an leibhéil réamh-ghéarchéime. Maidir le geilleagar na hOstaire, atá an-iomaíoch agus gan scrogaill, thairbheodh sé ó leasuithe oideachais a mhéadódh líon na bhfiontraithe Ostaracha.

An monarú a thugann poist do cheathrú na nEorpach atá ag obair san earnáil phríobháideach. Is ann, leis, a dhéantar 80% de thaighde na hearnála príobháidí.

Beartas tionsclaíoch do ré an domhandaithe DeutschEnglishfrançais

Cumas iomaíochta tionsclaíoch san Eoraip

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links