Sti

Visionen for den europæiske industri - 29/10/2010

Nye planer for EU's industri skal skabe job og bevare produktionen i Europa.

Europas industri er blevet hårdt ramt af den økonomiske krise. Men med de nu tydelige tegn på fremgang har Kommissionen udarbejdet en plan, der skal styrke sektoren i fremtiden.

Den nye industripolitik DeutschEnglishfrançais er baseret på den antagelse, at national industri ikke har nogen plads i den globaliserede verden i dag, og at en stærk produktionssektor vil skabe en lang række velbetalte job. Overgangen til en bæredygtig økonomi skal udnyttes som en mulighed til at styrke konkurrenceevnen.

Politikken er et af syv "flagskibsinitiativer" i Europa 2020 DeutschEnglishfrançais -planen, der skal fremme intelligent, bæredygtig og ligeligt fordelt vækst. Dens mål er blandt andet:

  • at skabe juridiske rammer, der hjælper virksomheder til at forblive konkurrencedygtige
  • at lette adgangen til finansiering for virksomheder og fremme oprettelsen af små virksomheder
  • at forbedre infrastrukturen for transport, energi og kommunikation
  • at sikre effektiv og bæredygtig forsyning og forvaltning af råmaterialer
  • at fremme innovation i bestemte sektorer som f.eks. inden for byggeri, biobrændsel og vej- og jernbanetransport

"Bæredygtighed er ikke mulig uden konkurrenceevne, og konkurrenceevne på lang sigt er ikke mulig uden bæredygtighed. Og ingen af dem kan realiseres uden et kvantespring med hensyn til innovation!", sagde industrikommissær Antonio Tajani.

Overvågning af fremskridtet

Der skal hvert år udarbejdes rapporter om konkurrenceevnen i hele EU og i de enkelte medlemslande. Den første rapport ser på tilstanden i hvert lands produktionssektor, relevante forsknings- og innovationsinitiativer og tilgange til bæredygtighed.

I Storbritannien viser rapporten for eksempel en væsentlig stigning i arbejdsomkostningerne i løbet af det seneste årti og et fald på 15 % i produktionen under den økonomiske krise. Mens Østrigs økonomi er konkurrencedygtig uden store flaskehalse, kunne den have gavn af uddannelsesreformer til at øge antallet af østrigske iværksættere.

Produktion beskæftiger en fjerdedel af europæerne i den private sektor og tegner sig for 80 % af al forskning i den private sektor.

En industripolitik for en globaliseret verden DeutschEnglishfrançais

Industriel konkurrenceevne i Europa

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links