Cesta

Budoucnost evropského průmyslu - 29/10/2010

EU připravila plány, jak udržet výrobu v Evropě a vytvořit nová pracovní místa.

Hospodářská krize zasáhla evropský průmysl velmi tvrdě. Jelikož se však již ukazují náznaky zotavení, připravila Komise plány na posílení průmyslu.

Nová průmyslová politika DeutschEnglishfrançais vychází z předpokladu, že v dnešním globalizovaném světě nemají průmyslová odvětví šanci, pokud se omezí pouze na vnitrostátní trhy. Silné výrobní odvětví může také nabídnout řadu dobře placených míst. Přechod na udržitelné hospodářství je třeba chápat jako příležitost k posílení konkurenceschopnosti.

Tato politika je jednou ze sedmi "vlajkových iniciativ" strategie Evropa 2020 DeutschEnglishfrançais , která má podnítit inteligentní a udržitelný růst založený na spravedlivých pravidlech. Mezi její cíle patří:

  • vytvořit takové právní prostředí, které firmám pomůže udržet si konkurenceschopnost
  • usnadnit firmám přístup k finančním prostředkům a podporovat zakládání malých podniků
  • zlepšovat dopravní, energetickou i komunikační infrastrukturu
  • umožnit efektivní a udržitelné hospodaření se surovinami a jejich dodávky
  • podporovat inovace ve vybraných odvětvích, jako jsou výstavba, biopaliva nebo silniční a železniční přeprava.

"Udržitelnost není možná bez konkurenceschopnosti a dlouhodobá konkurenceschopnost nemůže existovat bez udržitelnosti. A nebude možné zachovat ani jednu z nich, pokud nedosáhneme rychlého rozvoje v inovacích," uvedl evropský komisař pro průmysl Antonio Tajani.

Sledování pokroku

Každý rok budou vypracovávány zprávy o konkurenceschopnosti Unie jako celku i jednotlivých členských států. První zpráva se zabývá stavem výrobního odvětví, výzkumu a inovací a postojem k udržitelnosti v každé zemi.

Ve výrobě pracuje přibližně čtvrtina Evropanů zaměstnaných v soukromém sektoru. Spadá sem rovněž 80 % veškerého výzkumu v tomto sektoru.

Průmyslová politika ve věku globalizace DeutschEnglishfrançais

Konkurenceschopnost evropského průmyslu

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy