Навигационна пътека

Визия за европейската промишленост - 29/10/2010

Нови планове за промишлеността в ЕС - създаване на работни места и запазване на производството в Европа

Европейската промишленост бе засегната тежко от икономическата криза. На фона на признаците на възстановяване Комисията подготвя планове за укрепване на сектора в бъдеще.

Новата промишлена политика DeutschEnglishfrançais се основава на разбирането, че в днешния глобализиран свят нямат място национални индустрии и че поддържането на силен производствен сектор ще осигури разнообразни и добре платени работни места. Преходът към устойчиво развиваща се икономика трябва да се използва като възможност за повишаване на конкурентоспособността.

Политиката е една от основните инициативи в стратегията "Европа 2020 DeutschEnglishfrançais " за насърчаване на интелигентен, устойчив и справедлив растеж. Нейните цели включват:

  • създаване на правна среда, помагаща на компаниите да запазят своята конкурентоспособност
  • улесняване на достъпа до финансиране за компании и насърчаване на създаването на малки предприятия
  • подобряване на инфраструктурата за транспорт, енергетика и комуникации
  • ефективно и устойчиво снабдяване със суровини и управление на суровините
  • насърчаване на иновациите в конкретни сектори като строителство, биогорива, пътен и железопътен транспорт

"Няма да има устойчиво развитие без конкурентоспособност и няма да има дългосрочна конкурентоспособност без устойчиво развитие. А нито едно от тези неща не може да съществува без квантов скок в иновациите", заяви комисарят по промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни.

Мониторинг на напредъка

Всяка година ще се изготвят доклади за конкурентосособността на ЕС като цяло и на отделните държави-членки. Първият доклад анализира състоянието на производствения сектор и подходите към изследванията, иновациите и устойчивостта във всяка отделна страна.

Така например за Великобритания в доклада е отбелязан значителен ръст на разходите за труд през последното десетилетие и спад с 15 % на производството по време на икономическата криза. Австрийската икономика, въпреки че е много конкурентоспособна и не е изправена пред сериозни трудности, би имала полза от образователни реформи за увеличаване на броя на австрийските предприемачи.

Производственият сектор осигурява работа на една четвърт от европейците, заети в частния сектор. На него се падат и 80 % от всички научни изследвания в частния сектор.

Индустриална политика за ерата на глобализацията DeutschEnglishfrançais

Промишлена конкурентоспособност в Европа

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки