Sökväg

Det europeiska CE-märket - 19/04/2010

CE-märket © EU

En ny informationskampanj ska lyfta fram CE-märket, som tagits fram för att informera konsumenterna och underlätta den fria rörligheten för varor.

CE-märkningen på en produkt eller förpackning betyder att varan uppfyller EU:s säkerhets-, hälso- och miljökrav - oberoende av var produkten är tillverkad.

Trots att CE-märkningen nu har funnits i femton år vet de flesta fortfarande inte vad den betyder. Många konsumenter tror att CE-märket betyder att produkten har tillverkats i EU.

Men informationskampanjen riktar sig också till företag. Tanken med CE-märket är nämligen inte bara att skydda konsumenterna utan också att underlätta den fria rörligheten för varor på EU:s inre marknad.

CE-märket är en säkerhetsstämpel som ger varor fritt tillträde till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES (dvs. EU, Island, Norge och Liechtenstein). På så sätt minskas den administrativa bördan och kostnaden, samtidigt som man ser till att gällande säkerhetskrav är uppfyllda.

Genom att CE-märka en produkt tar tillverkaren på sig hela ansvaret för att varan uppfyller gällande EU-lagstiftning.

Vissa produkter får inte säljas i EU om de inte är CE-märkta. Det gäller bland annat datorer, leksaker, hemelektronik och medicinsk utrustning, som står för över 30 % av industriproduktionen.

 

Läs mer om CE-märket

Vanliga frågor om CE-märket English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar