Navigačný riadok

Byrokracia – keď menej znamená viac - 23/10/2009

Žena odtláča štós dokumentov, aby ho nahradila jediným spisom s logom EÚ ©EC

Opatrenia EÚ na obmedzenie byrokracie by umožnili európskym podnikom ušetriť vyše 40 miliárd EUR ročne.

V roku 2007 si Komisia stanovila ambiciózny cieľ znížiť administratívne náklady vyplývajúce podnikateľom z právnych predpisov EÚ o 25 % do roku 2012.

Výsledky najnovšej správy o pokroku, ktorú si nechala vypracovať dva roky pred plánovaným termínom, ukazujú, že tento záväzok sa jej podarí dodržať a možno ho aj prekročí.

Podľa odhadov Komisie stojí podnikateľov dodržiavanie právnych predpisov EÚ a súvisiacich transponovaných vnútroštátnych predpisov ročne približne 124 miliárd EUR.

Vďaka platným a prijatým opatreniam by mali podnikatelia ušetriť okolo 7 miliárd EUR ročne. K nim by mohlo pribudnúť ďalších 31 miliárd EUR, ak sa lídri EÚ a zákonodarcovia dohodnú na opatreniach, ktoré čakajú na prijatie z ich strany. Medzi inými ide o jednoduchšie účtovné predpisy pre podniky s menej ako 10 zamestnancami a odstránenie obmedzení na používanie elektronickej fakturácie na zúčtovanie DPH.

Ďalšie návrhy by mohli priniesť úsporu 2,1 miliardy EUR vďaka zjednodušeniu postupov na uznávanie podnikov ako dopravcov, zjednodušeniu súvahy a výkazov ziskov a strát a vyňatia hotelov a penziónov zo štatistického vykazovania.

Všetky plánované, navrhované a prijaté opatrenia spolu umožňujú podnikom ušetriť na administratívnych nákladoch viac ako 40 miliárd EUR (33 % odhadovaného zaťaženia).

„Komisia je na najlepšej ceste k dosiahnutiu svojich cieľov obmedziť administratívne zaťaženie podnikov,“ povedal jej predseda Barroso.

Znižovanie byrokracie je neodmysliteľnou súčasťou stratégie Európskej komisie pre hospodársku obnovu, ktorou chce naštartovať podniky v časoch pretrvávajúcej úverovej krízy. Mnoho z opatrení je zameraných na malé a stredné podniky, ktoré v EÚ poskytujú väčšinu pracovných miest. Tieto podniky však často bojujú s obrovskými administratívnymi prekážkami a ťažkosťami pri zabezpečovaní svojich finančných zdrojov.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy