Navigointipolku

Byrokratiaa karsimalla parempiin tuloksiin - 23/10/2009

Nainen työntää kansiopinon pois EU-tunnuksella varustetun paperin tieltä © EC

EU-velvoitteiden vähentämisestä yrityksille yli 40 miljardin euron vuotuiset säästöt

Vuonna 2007 komissio otti tavoitteekseen pienentää yrityksille EU-säännöksistä aiheutuvia hallintokuluja neljänneksellä vuoteen 2012 mennessä.

Kaksi vuotta ennen määräaikaa näyttää siltä, että tavoite saavutetaan ja mahdollisesti jopa ylitetään. Tämä käy ilmi hallintovelvoitteiden vähentämisohjelman väliraportista.

Komission arvion mukaan EU-lainsäädännöstä ja sen edellyttämistä kansallisista säännöksistä aiheutuu yrityksille vuosittain noin 124 miljardin euron hallintokulut.

Tähänastisten karsintatoimien ansiosta yritykset säästävät vuosittain noin 7 miljardia euroa. Jos EU-päättäjät hyväksyvät loputkin käsiteltävänä olevat muutosehdotukset, säästöjä kertyy vuosittain vielä 31 miljardia euroa. Komissio on ehdottanut muun muassa alle 10 työntekijän yritysten kirjanpitosäännösten yksinkertaistamista ja rajoitusten poistamista sähköiseltä arvonlisäverolaskutukselta.

Komissio suunnittelee vielä lisäuudistuksia, joiden myötä on mahdollista päästä 2,1 miljardin euron lisäsäästöihin. Suunnitteilla on muun muassa tase- ja tuloslaskelmien yksinkertaistaminen sekä hotelli- ja aamiasmajoitusyrittäjien vapauttaminen tilastoraportoinnista.

Toteutetut, ehdotetut ja suunnitellut uudistukset tuottavat yrityksille yhteensä yli 40 miljardin euron säästöt vuodessa ja vähentävät hallintovelvoitteita noin 33 prosentilla.

"Komissio näyttää onnistuvan tavoitteessaan vähentää yritysten paperisotaa", toteaa komission puheenjohtaja José Manuel Barroso.

Byrokratiaa vähentämällä halutaan parantaa yritysten taloudellista tilannetta nyt, kun lainansaanti on heikentynyt. Toimet ovat keskeinen osa komission strategiaa, jolla pyritään elvyttämään taantumasta kärsivää Euroopan taloutta. Monet uudistuksista auttavat erityisesti pienyrityksiä, joissa on valtaosa työpaikoista EU:ssa. Hallinnolliset velvoitteet rasittavat pieniä yrityksiä suhteellisesti enemmän, ja niiden on usein myös hankalaa saada ulkopuolista rahoitusta.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä