Navigatsioonitee

Bürokraatia – mida vähem, seda parem - 23/10/2009

Naine asendamas kaustade virna ELi sümbolit kujutava paberiga ©EC

ELi ettevõtted võivad bürokraatia vähendamist käsitlevate ettepanekute tõttu säästa üle 40 miljardi euro aastas

2007. aastal võttis komisjon endale kohustuse vähendada 2012. aastaks ELi õigusaktidest tulenevaid iga-aastaseid ettevõtete halduskulusid 25 %.

Praegu, kui tähtaeg on veel kahe aasta kaugusel, on EL oma eesmärgi saavutamiseks jätkuvalt õigel teel ning võib seda viimase eduaruande kohaselt isegi ületada.

Euroopa Komisjoni prognooside kohaselt läheb ELi õigusaktidest ja nendega seonduvatest riiklikest õigusaktidest tulenev bürokraatia ettevõtetele maksma ligikaudu 124 miljardit eurot aastas.

Praegu säästavad ettevõtted halduskulude osas aastas 7 miljardit eurot meetmete abil, mida juba rakendatakse või mis on heaks kiidetud. Kui ELi juhid ja seadusandjad nõustuvad tehtud ettepanekutega, mis ootavad nende heakskiitu, on võimalik kõnealusele summale lisada veel 31 miljardit eurot aastas. Ettepanekud käsitlevad muu hulgas kuni 10 töötajaga ettevõtete suhtes kohaldatavaid raamatupidamiseeskirju ning e-arvete kasutamist käibemaksu arveldamiseks.

Täiendavalt vähendatakse 2,1 miljardit eurot kavandatavate ettepanekutega, sealhulgas meetmetega, mis käsitlevad ettevõtjate lihtsustatud tunnustamist tarnijatena; bilansi ning kasumiaruannete lihtsustamist ning hotellide ja majutusasutuste vabastamist statistiliste aruannete esitamise kohustusest.

Koos moodustavad kavandatavad, esitatud ja juba heaks kiidetud meetmed rohkem kui 40 miljardi euro suuruse summa ehk 33 % halduskoormusest.

„Komisjon on bürokraatia vähendamise eesmärgi saavutamiseks õigel teel,” ütles president Barroso.

Bürokraatia vähendamine on majanduse langusest väljatoomist käsitleva komisjoni strateegia võtmeks, turgutades ettevõtteid rasketel aegadel. Paljud kõnealused meetmed on esitatud väikeettevõtteid silmas pidades, sest need tagavad enamuse ELi töökohtadest. Kõnealustel ettevõtetel on sageli probleeme haldustõkete ületamisel ja rahaliste vahendite saamisel.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad