Διαδρομή πλοήγησης

Γραφειοκρατία: όσο λιγότερη τόσο καλύτερα - 23/10/2009

Χαρτί με το σύμβολο της ΕΕ αντικαθιστά στοίβα φακέλων ©EC

Σύμφωνα με προτάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να εξοικονομούν πάνω από 40 δισ. ευρώ το χρόνο.

Το 2007 η Επιτροπή δεσμεύτηκε να μειώσει έως το 2012 κατά 25% το ετήσιο διοικητικό κόστος που συνεπάγεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις επιχειρήσεις.

Σήμερα, δύο περίπου χρόνια πριν από τη λήξη της προθεσμίας, η EΕ προχωρεί με σταθερά βήματα προς την επίτευξη και, ενδεχομένως, υπέρβαση του στόχου αυτού, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι ο συνολικός ετήσιος φόρτος των επιχειρήσεων από τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις που συνεπάγονται η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι σχετικές εθνικές νομοθεσίες ανέρχεται περίπου σε 124 δισ. ευρώ το χρόνο.

Αυτή τη στιγμή, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εξοικονομούν διοικητικό κόστος ύψους 7 δισ. ευρώ το χρόνο χάρη στα μέτρα που είτε εφαρμόζονται ήδη είτε έχουν εγκριθεί. Θα μπορούσαν δε να εξοικονομούν άλλα 31 δισ. ευρώ το χρόνο, αν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και νομοθέτες συμφωνήσουν πάνω στα μέτρα που έχουν ήδη προταθεί και αναμένουν την έγκρισή τους. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν απλούστευση των κανόνων λογιστικής για επιχειρήσεις με 10 το πολύ υπαλλήλους και άρση των περιορισμών της χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων για τη δήλωση του ΦΠΑ.

Επίσης, άλλα 2,1 δισ. ευρώ θα μπορούσαν να εξοικονομούνται χάρη σε προσεχείς προτάσεις, όπως για μέτρα που διευκολύνουν την αναγνώριση των επιχειρήσεων ως ναυλωτών, απλουστεύουν τους ισολογισμούς και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και απαλλάσσουν τα ξενοδοχεία και τις πανσιόν με πρωινό (B&B) από την υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων.

Όλα τα μέτρα συνολικά – σχεδιαζόμενα, προταθέντα και εγκριθέντα – αντιστοιχούν σε εξοικονόμηση άνω των 40 δισ. ευρώ, ήτοι 33% του διοικητικού φόρτου.

«Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να επιτύχει το στόχο της μείωσης της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις,» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Μπαρόζο.

Η μείωση της γραφειοκρατίας αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας για τη στρατηγική της Επιτροπής που στοχεύει στην έξοδο της οικονομίας από την ύφεση και δίνει νέα ώθηση στις επιχειρήσεις σε μια περίοδο περιορισμένων πιστώσεων. Πολλά από τα μέτρα είναι προσαρμοσμένα ειδικά στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με γραφειοκρατικά εμπόδια και άλλες δυσκολίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση των χρηματοδοτήσεων.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι