Cesta

Méně je někdy více - 23/10/2009

Ženská ruka odsouvá stoh dokumentů a dělá tak na stole místo pro jedinou stránku se symbolem EU ©ES

Opatření Evropské unie by mohla podnikům ročně ušetřit přes 40 miliard eur.

V roce 2007 se Komise zavázala snížit do roku 2012 administrativní zátěž podniků plynoucí z požadavků právních předpisů EU o 25 %.

Termín, který si EU ke splnění tohoto úkolu stanovila, vyprší teprve za dva roky, ale Unie již mnohého v této oblasti dosáhla a svůj závazek možná i překoná. Vyplývá to z poslední zprávy o pokroku.

Podle odhadů Komise představují administrativní náklady podniků plynoucí z plnění evropských předpisů a prováděcích předpisů přijatých vládami jednotlivých států asi 124 miliard eur ročně.

Opatření, která již byla v rámci této iniciativy realizována nebo schválena, již nyní podnikům zaručují úspory ve výši 7 miliard eur. Pokud evropští politici odsouhlasí opatření, která jim byla předložena ke schválení, přibude k úsporám dalších 31 miliard eur. Mezi ně patří zjednodušení účetních pravidel, jimiž se řídí společnosti zaměstnávající deset a méně osob, a používání elektronických faktur v souvislosti s DPH, které by bylo možné používat bez omezení.

Další 2,1 miliardy eur by měly ušetřit návrhy, které se připravují. Ty by mimo jiné zjednodušily postup uznávání způsobilosti přepravních společností, pravidla sestavování rozvahy a výkazů zisků a hotely a malá ubytovací zařízení typu „bed& breakfast“ by díky nim získaly výjimku z účetních povinností.

Všechna opatření – plánovaná, předložená a schválená – by měla dohromady ušetřit 40 miliard eur, tedy 33% celkové administrativní zátěže.

„Komise je při snižování administrativní zátěže podniků na nejlepší cestě ke splnění svých cílů,“ uvedl její předseda José Manuel Barroso.

Snižování administrativních nákladů je jednou z klíčových strategií Komise, kterými chce vyvést hospodářství Unie z recese. Úvěry jsou pro podniky stále ještě drahé, a úspory by jim tak měly přijít vhod. Mnohá z uvedených opatření byla připravena se zvláštním ohledem na malé podniky, jež v EU zajišťují většinu pracovních míst. Právě pro ně je však zajišťování finančních prostředků spojeno s velkými administrativními překážkami.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy